Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι

Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι
ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020

Εκμάθηση της διαχείρισης χρήματος από άτομα με νοητικές ή/και αναπτυξιακές αναπηρίες


Τα άτομα με νοητικές 'η/και αναπτυξιακές αναπηρίες αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού και άνισης μεταχείρισης, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο που διαχειρίζονται τα χρήματα. Τα άτομα αυτά δηλαδή αδυνατούν να διαχειριστούν τα χρήματα χωρίς εξωτερική βοήθεια.
Με τον όρο "χρήμα" εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που είναι ευρέως αποδεκτά για αγορές. Χρήμα είναι οποιοδήποτε αντικείμενο χρησιμοποιείται από μία κοινωνία ως υποκατάστατο αξίας, μέσο ανταλλαγής και μονάδα υπολογισμού. Τα άτομα με νοητικές ή/και αναπτυξιακές αναπηρίες δεν κατανοούν την αξία των χρημάτων. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να μάθουν να τα διαχειρίζονται (να αναγνωρίζουν την ονομασία τους, να τα ταξινομούν με βάση την αριθμητική τους αξία, να γνωρίζουν την διαδικασία αγοράς ενός προϊόντος κ.α.).
Η ανάγκη για ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης στην διαχείριση του χρήματος από άτομα με νοητικές ή/και αναπτυξιακές αναπηρίες είναι επιτακτική και πρέπει να είναι διαμορφωμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των συγκεκριμένων ατόμων. Η καταγραφή των δυσκολιών των ατόμων αυτών σε συνδυασμό με τον τρόπο κατανόησης εκ μέρους τους των συγκεκριμένων δυσκολιών, μπορεί να βοηθήσει στο σχεδιασμό του καταλληλότερου προγράμματος παρέμβασης.

Ακολουθούν παραδείγματα εκμάθησης διαχείρισης χρήματος:
  1. Διάκριση των χαρτονομισμάτων. Υλικά: ορθογώνια ξύλινα ή πλαστικά χαρτονομίσματα σε χρώματα γκρι (5 ευρώ), κόκκινο (10 ευρώ), γαλάζιο (20 ευρώ) και πορτοκαλί (50 ευρώ), όπου θα αναγράφεται η αξία του χαρτονομίσματος. Βάζουμε ένα χαρτονόμισμα των 5 ευρώ ανάμεσα σε πολλά των 10 ευρώ με στόχο να μπορεί να ξεχωρίζει το 5ευρο. Σταδιακά αφαιρούμε τα χαρτονομίσματα των 10 ευρώ μέχρι να μείνει ένα και ένα και να μπορέσει να εντοπίσει το σωστό. Η ίδια διαδικασία γίνεται και με τα υπόλοιπα χρήματα. Εναλλακτικά, δείχνουμε το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ και λέμε «τα 5 ευρώ είναι το μωβ». Στη συνέχεια τοποθετούμε το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ και μερικά χαρτονομίσματα των 10 ευρώ. Ζητάμε να μας δείξει ποιο είναι τα 5 ευρώ. Αν κάνει λάθος, επαναλαμβάνουμε από την αρχή την διαδικασία. Αν επιλέξει σωστά, επιβραβεύουμε και αφαιρούμε σιγά σιγά τα χαρτονομίσματα των 10 ευρώ μέχρι να μείνει ένα και ένα και να μπορέσει να εντοπίσει το σωστό.
  2. Ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ. Η εκμάθηση γίνεται σε πραγματικές συνθήκες. Η εκπαίδευση χωρίζεται σε βήματα. Βήμα 1ο: Βάλε τη χρεωστική κάρτα στο ΑΤΜ. Βήμα 2ο: Πάτησε το πρώτο ψηφίο από τον 4-ψήφιο αριθμό. Βήμα 3ο: Πάτησε το δεύτερο ψηφίο από τον 4-ψήφιο αριθμό. Βήμα 4ο: Πάτησε το τρίτο ψηφίο από τον 4-ψήφιο αριθμό. Βήμα 5ο: Πάτησε το τέταρτο ψηφίο από τον 4-ψήφιο αριθμό. Βήμα 6ο: Πάτησε το πράσινο πλήκτρο «Enter». Βήμα 7ο: Πάτησε την επιλογή «Ανάληψη». Βήμα 8ο: Πάτησε το κουμπί που δείχνει 20/40/100 κτλ. Βήμα 9ο: Περίμενε. Βήμα 10ο: Πάρε την χρεωστική κάρτα. Βήμα 11ο: Πάρε τα 20/40/100 κτλ ευρώ από την εσοχή. Βήμα 12ο: Πάρε την απόδειξη. Χρησιμοποιούμε ένα σύστημα με τις λιγότερες δυνατές προτροπές, αφήνοντας να μεσολαβήσει διάστημα 3 δευτερολέπτων ανάμεσα σε κάθε βήμα. Για να ολοκληρωθεί το κάθε βήμα, η προτροπή θα πρέπει να περιλαμβάνει την λεκτική οδηγία (Βάλε τη χρεωστική κάρτα στο ΑΤΜ) και την χειρονομία (δείχνουμε την κάρτα και την υποδοχή).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου