Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι

Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι
ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ

Σάββατο 5 Μαρτίου 2011

Χαρισματικά παιδιά

Όταν ακούτε για "άτομα με ειδικές ανάγκες" ή για "ειδική αγωγή", ποιες περιπτώσεις σας έρχονται στο μυαλό; Σίγουρα οι μαθησιακές δυσκολίες, οι αναπτυξιακές διαταραχές, οι κινητικές δυσκολίες κ.τ.λ. Θα σκεφτόσασταν ποτέ ότι ένα παιδί με υψηλό δείκτη νοημοσύνης, με άλλα λόγια, εξαιρετικά ευφυές θα μπορούσε ποτέ να ανήκει σε αυτήν την ομάδα; Και, όμως, ναι! Σύμφωνα με το νόμο 3699/2008 (Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις, Άρθρο 3: Μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), "μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες ή ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα"!
Ξέρω πως μέχρι τώρα έκανα λόγο για τις διαταραχές διασπαστικής συμπεριφοράς. Θα κάνω μια μικρή παύση, όμως, σε αυτό το σημείο και θα σας μιλήσω για τα χαρισματικά παιδιά, με αφορμή μια συζήτηση που είχα με μια φίλη και συνάδελφο.
Τι είναι, λοιπόν, η χαρισματικότητα; Σίγουρα στον καθημερινό λόγο, όλοι θα μπορούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό. Παρόλα αυτά, ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα, που ξεχωρίζουν ένα χαρισματικό παιδί από τον μέσο όρο και για αυτό χρειάζεται ειδική εκπαίδευση; Μέχρι και σήμερα, η έννοια της χαρισματικότητας είναι μια έννοια ασαφής για τους ειδικούς. Οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί, και συνεχίζουν να διατυπώνονται, είναι πάρα πολλές και εξαρτώνται από την αντίληψη που έχει ο καθένας για το τι είναι χαρισματικότητα. Το περιεχόμενο του όρου χαρισματικός (ο αντίστοιχος όρος στα αγγλικά είναι "gifted"), έχει υποστεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες αλλαγές, αλλά μέχρι και σήμερα κανένας ορισμός δεν έχει γίνει απ’όλους τους ειδικούς αποδεκτός. Η πλειοψηφία των ορισμών, πάντως, δεν συνδέει άμεσα την χαρισματικότητα με τη νοημοσύνη, όπως αυτή μετράται από τα διάφορα τεστ νοημοσύνης. Με άλλα λόγια, έξυπνα παιδιά δεν είναι μόνο αυτά που έχουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης, αλλά και αυτά που μπορεί να έχουν υψηλή διαπροσωπική, μουσική, κιναισθητική κ.τ.λ. νοημοσύνη (Αξίζει να σημειώσουμε πως υπάρχουν πολλών ειδών νοημοσύνες, ασχέτως αν στα ελληνικά σχολεία (και όχι μόνο), μόνο η αναλυτική, λεκτική και μαθηματική νοημοσύνη συνήθως καλλιεργείται και επιβραβεύεται). 
Κάθε προσπάθεια καταγραφής των βασικών χαρακτηριστικών των χαρισματικών παιδιών προϋποθέτει, πρώτα από όλα, την αξιολόγηση μέσω της σύγκρισης και της απόκλισης από τα βασικά χαρακτηριστικά των μέσων παιδιών. Μια διαδικασία που σίγουρα δεν είναι καθόλου απλή γιατί, σε συνδυασμό πάντα με την χρονολογική ηλικία του παιδιού, απαιτεί συνεχείς ελέγχους και διασταυρώσεις παραμέτρων για την τελική κατάταξη ενός παιδιού στα ανώτερα επίπεδα. Κατά καιρούς, διάφοροι ερευνητές έχουν ομαδοποιήσει τα χαρακτηριστικά των χαρισματικών παιδιών, παρουσιάζοντας διάφορες λίστες των χαρακτηριστικών αυτών, Σε γενικές γραμμές κάποια χαρακτηριστικά είναι κοινά στις λίστες και αποδίδονται με την ίδια, σχεδόν, ορολογία. Τα περισσότερα, πάντως, δεδομένα για τα γνωρίσματα των χαρισματικών παιδιών προέκυψαν από μελέτες σε δείγματα παιδιών με υψηλή διανοητική ικανότητα, ενώ η δημιουργικότητα, οι ειδικές ικανότητες και επιδόσεις, τα κίνητρα, οι στάσεις και τα ενδιαφέροντα, έχουν μελετηθεί σε μικρότερο βαθμό. Να τονίσουμε, ακόμη, ότι σε ένα συγκεκριμένο χαρισματικό παιδί το πιο πιθανό είναι να αναγνωρίσουμε μερικά και όχι όλα τα χαρακτηριστικά μιας λίστας. Εξάλλου, η χαρισματική συμπεριφορά εκδηλώνεται σε κάποια παιδιά (όχι σε όλα), σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές (όχι όλη την ώρα) και υπό ορισμένες συνθήκες (όχι σε κάθε περίπτωση). Η Linda Silverman, λοιπόν, και οι συνεργάτες της (Silverman, 2002) παρουσίασαν μια λίστα χαρακτηριστικών για τα χαρισματικά παιδιά (την λεγόμενη Giftedness scale), που δημιουργήθηκε μετά από πολλές έρευνες στο πανεπιστήμιο του Ντένβερ. Σύμφωνα με αυτήν την λίστα, τα κύρια χαρακτηριστικά ενός χαρισματικού παιδιού είναι:
 1. Μεγάλη ικανότητα συλλογιστικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων
 2. Δυνατότητα γρήγορης μάθησης
 3. Ευρύ λεξιλόγιο
 4. Εξαιρετική μνήμη
 5. Μεγάλη διάρκεια εστίασης προσοχής
 6. Προσωπική ευαισθησία
 7. Οίκτος για τους άλλους
 8. Τελειομανία
 9. Επιμονή και εντατικότητα
 10. Ηθική ευαισθησία
 11. Ασυνήθιστη περιέργεια
 12. Εμμονή στo υπό εξέταση θέμα
 13. Υψηλός βαθμός ενεργητικότητας
 14. Προτίμηση προς μεγαλύτερης ηλικίας φίλους
 15. Μεγάλο εύρος ενδιαφερόντων
 16. Υψηλή αίσθηση του χιούμορ
 17. Πρόωρη αναγνωστική ικανότητα
 18. Ενδιαφέρον για τη δικαιοσύνη
 19. Μερικές στιγμές με πολύ ώριμη κριτική ικανότητα  
 20. Έντονη παρατηρητικότητα
 21. Ζωηρή φαντασία
 22. Υψηλή δημιουργικότητα
 23. Τάση κριτικής προς την εξουσία
 24. Ικανότητα με τους αριθμούς
 25. Καλές επιδόσεις στην επίλυση γρίφων και παζλ.
Από την άλλη, σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα συνηθέστερα χρησιμοποιούμενα κριτήρια για τον προσδιορισμό της χαρισματικότητας είναι: 
 1. Δείκτης νοημοσύνης. Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, οι χαρισματικοί μαθητές κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες. Η μία είναι αυτή του 10% περίπου του μαθητικού πληθυσμού, στην οποία ανήκουν μαθητές με περίπου 120 και πάνω βαθμολογία στο WISC (πρόκειται για το πιο ευρέως διαδεδομένο τεστ νοημοσύνης). Μέσα σε αυτό το ποσοστό εμπεριέχεται η δεύτερη κατηγορία, ένα 2% των παιδιών, που έχουν δείκτη νοημοσύνης υψηλότερο από το 150. 
 2. Εφαρμογή των «ποσοστών». Σε αυτήν την περίπτωση υιοθετείται η αρχή ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό μαθητών θα δεχθούν υποστήριξη ως χαρισματικοί με διάφορα κριτήρια επιλογής, όπως η επίδοση σε δοκιμασίες μέτρησης νοημοσύνης, η εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση σε όλα ή σε μερικά γνωστικά αντικείμενα (μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, σχέδιο, χορός κ.λ.π.). Αυτό το ποσοστό μπορεί να εκτείνεται μέχρι και 15% ή 20% του μαθητικού πληθυσμού. 
 3. Έμφαση σε επιμέρους εξαιρετικές επιδόσεις. Σε αυτήν την περίπτωση δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις εξαιρετικές επιδόσεις σε επιμέρους τομείς, όπως η τέχνη, η μουσική, τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες ή άλλες περιοχές. 
 4. Έμφαση στον παράγοντα δημιουργικότητα. Εδώ κριτήριο για την χαρισματικότητα είναι τα υψηλά επίπεδα στον παράγοντα δημιουργικότητα.
 Έρευνες έχουν δείξει ότι ως και 50% των χαρισματικών παιδιών εγκαταλείπουν τις σπουδές τους μέχρι την εφηβεία. Γιατί; Όλα ξεκινούν από την οικογένεια, η οποία πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση, ώστε να εντοπίσει εγκαίρως την ιδιαιτερότητα του παιδιού της και να ζητήσει τη βοήθεια των ειδικών. Ακόμη, όμως, και στην περίπτωση που οι γονείς έχουν τις καλύτερες προθέσεις, είναι το ίδιο το σύστημα που μπορεί να αφήσει στην αφάνεια τα χαρισματικά παιδιά. Ενδεικτικό είναι πως μόλις πριν από λίγα χρόνια ψηφίστηκε από το υπουργείο Παιδείας νόμος που εντάσσει τα χαρισματικά παιδιά στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Παρόλα αυτά, ο νόμος δεν ορίζει ποια είναι η ειδική εκπαίδευση που πρέπει να λάβουν τα παιδιά αυτά! 
Να αναφέρω, επίσης, ότι οι μαθητές, με υψηλές ικανότητες ίσως να μην ταιριάζουν απόλυτα με το προφίλ του «καλού μαθητή» και συχνά να προβάλλουν αρνητικές συμπεριφορές. Τα χαρισματικά παιδιά στο σχολείο, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, σε πολλές περιπτώσεις, κάνουν ενοχλητικές ερωτήσεις ή ξεκινούν εκτός θέματος συζητήσεις, δεν κάνουν τα μαθήματά τους,  βαριούνται, δεν συμμετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες, γίνονται ο περίγελος της τάξης για να τραβήξουν την προσοχή ή κλείνονται τελείως στον εαυτό τους, απογοητεύονται από την ρουτίνα του σχολείου, κριτικάρουν σκληρά και πολλές φορές απορρίπτουν τους άλλους, έχουν τάσεις υπερβολής σε θέματα του άμεσου ενδιαφέροντός τους, είναι ανυπόμονα, ισχυρογνώμονες, αυθάδεις, αυταρχικοί,  αφηρημένοι, μη συνεργατικοί και συχνά με καταθλιπτικές τάσεις. 
Τελειώνοντας θα αναφερθώ σε ένα τυχαίο παράδειγμα ενός χαρισματικού παιδιού μέσα στην τάξη για να γίνουν πιο κατανοητές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά αυτά τα παιδιά: 
Σε μια σχολική αίθουσα της B' δημοτικού, η δασκάλα μαθαίνει στα παιδιά τον πολλαπλασιασμό. Προσπαθεί να διδάξει πώς προκύπτει το γινόμενο 7X12 με βάση τον παραδοσιακό τρόπο. Μια μαθήτρια σηκώνει το χέρι προτείνοντας ως σωστή λύση το 10X12 - 3X12. Η δασκάλα λέει στην μαθήτρια ότι δεν σκέπτεται σωστά, ενώ οι υπόλοιποι συμμαθητές της αντιδρούν, μη μπορώντας να ακολουθήσουν τον τρόπο σκέψης της. Η μαθήτρια σταματάει να παρακολουθεί για το υπόλοιπο της σχολικής ώρας, ενώ την επόμενη ημέρα δεν θέλει καν να πάει στο σχολείο. 

Για όσους ενδιαφέρονται μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα http://www.aploun.gr/ . Πρόκειται για τη μοναδική ελληνική επιστημονική ένωση που έχει ως στόχο την υποστήριξη των χαρισματικών μαθητών.


72 σχόλια:

 1. Κυρια Σπουργιτη καλησπερα.Εχω ενα κοριτσακι που 13 μηνων μιλουσε με προτασεις.15 μηνων ελεγε καθαρα το γραμμα Ρ.Απο 2 χρονων ξερει απο εξω ολες τις πρωτευουσες της Ευρωπης,Ελληνικη και Αγγλικη αλφαβητα,να μετραει και να μιλαει λιγα αγγλικα. Σημερα 3.5 ετων μπορει και γραφει καθαρα καποια γραμματα και να διαβαζει συλλαβες(2 γραμματα μαζι) Υπαρχει περιπτωση να ειναι χαρισματικο?Κυριο χαρακτηριστικο της βαριεται αφορητα το σχολειο της. Ευχαριστω και περιμενω απαντηση αν μπορειτε. Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Πιστεύω πως είναι νωρίς για να απαντήσει κάποιος με βεβαιότητα. Αρκετά παιδιά καταφέρνουν αυτά που μου αναφέρατε είτε γιατί οι γονείς τους τα εκπαίδευσαν (για παράδειγμα πολλές μητέρες μαθαίνουν ήδη από τριών χρονών τα παιδιά τους να γράφουν το όνομά τους), είτε γιατί απλά τους κάνουν εντύπωση κάποια πράγματα και τα θυμούνται (για παράδειγμα κάποια παιδιά ξέρουν τις μάρκες όλων των αυτοκινήτων και τα αντίστοιχα σύμβολά τους ή τα χρώματα των σημαιών διαφόρων χωρών). Ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά είναι σαν σφουγγάρια που απορροφούν πολύ περισσότερα από όσα φανταζόμαστε και τα συγκρατούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την άλλη, μπορεί πράγματι το παιδί σας να έχει υψηλό νοητικό δυναμικό. Η άποψή μου είναι να περιμένετε μέχρι να φτάσει στο μέσο της φοίτησής του στο δημοτικό σχολείο (για παράδειγμα στην τετάρτη δημοτικού) και μετά να αρχίσετε να αναρωτιέστε αν θα είναι χαρισματικό. Τότε μπορείτε να επισκεφτείτε τα ΚΕΔΔΥ της περιοχής σας ή κάποιο δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο και να ζητήσετε να προχωρήσουν σε διάγνωση για τυχόν ύπαρξη χαρισματικότητας. Το καλύτερο, πάντως, που μπορείτε να κάνετε στην τωρινή φάση είναι να δίνετε στο παιδί σας τα κατάλληλα ερεθίσματα και να το βοηθάτε να αξιοποιεί τις ικανότητές του σε όποιους τομείς το ενδιαφέρουν. Ελπίζω να σας βοήθησα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα σας. Είμαι μητέρα ενός χαρισματικού παιδιού. Για να αναφερθώ στην προηγούμενη απάντηση σας, ποτέ δεν ασχολήθηκα να μάθω στο παιδί μου να διαβάζει, έμαθε μόνος του και διάβαζε ήδη από το νημπιαγωγείο κανονικά. Το χαρακτηριστικό ενός τέτοιου παιδιού είναι από τη μία πολλές γνώσεις τις οποίες αποκτά σαν σφουγγάρι σε συνδυασμό με ανεξήγητες αντιδράσεις. Μεγάλο πρόβλημα κοινωνικότητας ειδικά στις μικρές ηλικίες γιατί δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τα άλλα παιδιά και δεν έχει τα ίδια ενδιαφέροντα. Πληγωμένο, νευριάζει και ξεσπά, τιμωρείται από τους μεγάλους και κανείς δεν το καταλαβαίνει. Στην πρώτη δημοτικού...βαριούνται. Αν δεν πηδήξουν τάξη ή αν δεν βοηθήσει ο εκπαιδευτικός, το χαρισματικό παιδί μπορεί να αποτύχει πλήρως στο σχολείο. Η διάγνωση, για να είναι σωστή, νομίζω πως καλό είναι να γίνεται από τα 5-6. Αυτά τα παιδιά αναζητούν πάντα τη συντροφιά μεγαλύτερων παιδιών ή ενήλικες. Δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα και είναι μια καθημερινή μάχη από πολλές απόψεις και ειδικά από τα "κλισε" που ακούς. Χαίρομαι πάντως που αρχίζει να συζητιέται το πρόβλημα στην Ελλάδα.

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε μαζί μας την εμπειρία σας με το χαρισματικό παιδί σας

   Διαγραφή
  3. Προς: Ανωνυμος
   Καλησπερα. Λετε "αν δεν πηδηξουν ταξη". Ρωτησα στη Διευθυνση Πρωτοβαθμιας Εκπαιδευσης οπου ανηκει το σχολειο του παιδιου μου γι'αυτη τη δυνατοτητα (απο την Α' δημοτικου να παει στη Β') και μου απαντησαν ρητα οτι αυτο δεν μπορει να γινει στην Ελλαδα, οπου τα παιδια γραφονται σε ταξεις βασει ηλικιας.
   Σας θερμοπαρακαλω, αν μπορειτε να μου δωσετε πληροφοριες, διοτι ειμαι πελαγωμενη. Βρηκα στο διαδικτυο το τηλ ενος Συλλογου Γονεων στα Ιωαννινα αλλά δεν απαντουν ποτέ.
   helen079 παπάκι hotmail dot com

   Διαγραφή
 3. Καλησπερα σας,
  Συχγαρητηρια καταρχην για τη σελιδα,υπαρχουν πολυ λιγες πληροφοριες γι αυτη τη κατηγορια.Δυστυχως η πλειοψηφια των ψυψιατρων το μονο που εμαθαν ειναι να γραφουν αχρηστα φαρμακα.Συμφωνω οχι ολοι.
  Εγω λεγομαι Εριφυλη,ειμαι πλεον 26 χρονων,και μολις διαγνωστηκα απο τον ψυχιατρο που επισκεθηκα,με δεπυ.
  Εχω ψαξει πολυ γι αυτο στο ιντερνετ,και εχω πολλα απ αυτα τα συμπτωματα,ειδικα την ψυχολογικη εκφραση αυτων,οσο μεγαλωνα,οπως με πληροφορησε και ο ιδιος.Ειχα περιοδους μανιοκαταθλιψης,και διαγνωστηκα λανθασμενα με καταθλιψη απο αλλους γιατρους,επαιρνα αντικαταθλιπτικα ,τα οποια δεν μου κανανε τιποτα.Παθαινα κρισεις πανικου,ειχα θεμα με τη διαχειριση του θυμου μου,με τη θλιψη,με τη χαρα,με ολα γενικα τα συναισθηματα μου,οπως και συνεχεις εναλλαγες διαθεσης.Επισης οσο παμε πιο πισω στην παιδικη μου ηλικια,οι δασκαλοι μου παραπονιοταν οτι κοιταω συνεχεια εξω απ το παραθυρο,και δεν προσεχω,βεβαια κανεις δε το εκανε ποτε θεμα γιατι ημουνα αριστη μαθητρια.Εδω ειναι και το παραδοξο.Ειχα οντως ελλειψη συγκεντρωσης,και βαριομουνα αφορητα,νυσταζα,και με επιανε υπερκινητικοτητα.Αλλα καπως καταφερνα να πιεζω τον εαυτο μου,να πετυχαινει επιδοσεις,που κ γω δεν ξερω πως.Η αληθεια ειναι οτι πολυ αργοτερα,που εκανα μετρηση του δεικτη νοημοσυνης μου,με τα ειδικα τεστ,βρηκα οτι ειναι 140.Καταλαβαινω οτι εχουν αποκλισεις αυτα τα αποτελεσματα,αλλα η αληθεια ειναι οτι παντα τα επαιρνα πολυ γρηγορα γι αυτο και βαριομουνα.Και αρχιζω και αναρωτιεμαι,αν τελικα ειναι σωστο να παρω τους σταθεροποιητες διαθεσεις,και τα διεγερτικα που μου προτεινει ο γιατρος μου.Βεβαια πρεπει με καποιο τροπο να διαχειριστω τα συμπτωματα.Η μικρη μου αδελφουλα παντως που εχει κατι σε αναμιξη δυσλεξιας με διασπαση προσοχης,δεν ειναι καθολου σαν εμενα,και φαινεται οτι δεν τα παει καλα στα μαθηματα της.Τελος η αληθεια ειναι οτι εχω,και ειχα αρκετα συμπτωματα της δυσλεξιας.Δε ξερω σε ποια κατηγορια ανηκω,ακομα το ψαχνω,ελπιζω να μη σας κουρασα,και να μπορειτε να μου πειτε μια γνωμη.Κουραγιο σε ολους οσους εχουν παιδια,η παλευουν με αυτες τις διαταραχες.Ειναι πολυ δυσκολο,και μπραβο σας.Ευχαριστω.
  Εριφυλη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητή Εριφύλη,

   Καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια. Πράγματι για τα χαρισματικά παιδιά η έρευνα που έχει γίνει είναι ελάχιστη. Ίσως γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουν ή δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι τα άτομα αυτά έχουν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές (και όχι μόνο) ανάγκες, όπως κάθε άτομο με αναπηρία.
   Όσον αφορά τώρα την εμπειρία σου, η γνώμη μου είναι να μην πάρεις κανενός είδους χάπι. Γενικά, σαν επαγγελματίας αλλά και σαν άνθρωπος, είμαι αρνητική στην χρήση φαρμάκων (με εξαίρεση κάποιες σοβαρές ασθένειες). Όταν, μάλιστα, μιλάμε και για συναισθήματα, σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι τα διεγερτικά μπορούν να δώσουν μόνιμη λύση/θεραπεία στο πρόβλημα. Τα συναισθήματα είναι φυσιολογικά και εμφανίζονται για κάποιο λόγο. Αυτό τον λόγο πρέπει να βρεις και να αντιμετωπίσεις και όχι το ίδιο το συναίσθημα που είναι το αποτέλεσμα, η εκτόνωση της έντασης που νιώθει ο οργανισμός σου. Παρόλα αυτά, αν θέλεις, μπορείς να βρεις άλλους λιγότερο βλαβερούς τρόπους (ας μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα χάπια είναι εξαρτησιογόνα και οι περισσότεροι άνθρωποι που τα παίρνουν αναφέρουν δυσκολίες στο να τα σταματήσουν) για να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου. Για τον θυμό, μπορείς να συμμετέχεις σε ψυχολογικές ομάδες διαχείρισής του ή να μάθεις να παίζεις κάποιο μουσικό όργανο και να προσπαθείς με αυτό τον τρόπο να ηρεμείς κάθε φορά που νιώθεις οργή. Την χαρά μπορείς να την αξιοποιήσεις κάνοντας κάτι δημιουργικό εκείνη την στιγμή, για παράδειγμα ζωγραφίζοντας.
   Τέλος, όσον αφορά το τι τελικά έχεις, φυσικά και δεν μπορώ να σου απαντήσω από εδώ μέσα, αλλά σε τελική ανάλυση δε νομίζω ότι έχει και τόση σημασία. Το αν έχεις ΔΕΠ-Υ, χαριματικότητα, κατάθλιψη κ.τ.λ. δε νομίζω να σε βοηθήσει με τον οποιοδήποτε τρόπο να διαχειριστείς π.χ. τον θυμό σου.
   Εύχομαι να σε βοήθησα με κάποιο τρόπο.

   Φιλικά,
   Μαριάνθη

   ΥΓ: Συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση αλλά απουσίαζα για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν είχα πρόσβαση σε υπολογιστή

   Διαγραφή
 4. Μαριανθη, σ ευχαριστω παρα πολυ για την γρηγορη απαντηση σου,και ζηταω συγνωμη για τη δικη μου καθυστερηση.η αληθεια ειναι οτι με βοηθησαν πολυ αυτα που μου ειπαν και με εβαλαν σε σκεψεις.ξερω οτι δεν ειναι προτιμητεο να παρω καποιο χαπι,και οτι ειναι εξαρτησιογονα σε μεγαλο βαθμο,αλλα η αληθεια ειναι οτι τα συμπτωματα μου ειναι κουραστικα,ποικιλης φυσεως και δεν μπορω και δεν εχω αντοχες αλλες να τα προβλεπω συνεχεια να μην παιρνουν διστασεις κρισης.δεν ξερω τι θα κανω η αληθεια ειναι.θα το ψαξω περισσοτερο,να βρω μια καλυτερη λυση.σ ευχαριστω και παλι παρα πολυ.σου ευχομαι τα καλυτερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Καλησπέρα σας, ειμαι μητερα ενός 7 χρονου πια αγοριού, που πληροι, το 99 % των χαρακτηριστικών που παραθέτε παραπάνω. Αρχισα περσυ να ψάχνουμαι οταν ο γιος μου πηγε Α Δημοτικού, και αρχισε να εχει αυθάδη συμπεριφορά στους δασκάλους, καμία επικοινωνία με τα παιδιά της τάξης του, και να προσπαθει να διασκεδάζει το τμήμα γινοντας ο καραγκιοζης της τάξης για να περάσει ευχαριστα τον χρόνο του. Ψαχνοντας αρχισα να αναρρωτιέμαι, εαν ανήκει στα χαρισματικά παιδιά ή στο σύνδρομο Asperger. Απο τον Μάιο που τον παρακολουθει παιδοψυχολόγος δεν έχει καταλήξει και η ίδια, γιατι δεν πληροι ολα τα χαρακτηριστικα Asp αλλα δυο τρια απο αυτα και τείνει να με παραπέμπει στο χαρισματικό παιδι. Θα ήθελα την αποψή σας, με μια συντομη περιγραφή του γιου μου και απο διαφορες ατάκες που μου πετάει εαν στις αντιστοιχες ηλικιες μπορουμε να πουμε οτι μιλάμε για ένα χαρισματικό παιδί. Θα ξεκινήσω οτι ειπε την λέξη κατω στους 11 μήνες και περπάτησε κιολας, μεχρι τον 18 μήνα ελεγε με πεντακάρη προφορά <>. Απο εκεινη την ηλικία και μετα ειχαμε κανονικό διάλογο. Στα δύο του αρχισε να χειριζεται με μαεστρια Υ/Η, και να μαθαινει σκακι και νταμα, βλεποντας μονος του τις κινήσεις...Πριν παει στα 3 του παιδικο σταθμο ήξερα την Α,Β και να μετράει μεχρι το 100. Κάπου στα 4 αρχισαν οι ερωτήσεις, για το τι είναι Θεος, και πως ξέρουμε οτι υπάρχει αφου δεν τον βλέπουμε. Τα χερια του σε κατασκευες ειναι εξαιρετικά, αλλα σε πολλα αλλα ειναι ατσουμπαλος, αφαιρειται συνεχεια, ή ετσι δείχνει αλλα εχει ακουσει τα πάντα. Προσφατα στα 7 του μου εξεφρασε το συμπερασμα του, για τους πλανήτες και ενα υπαρχει ζωη. Μου ειπε λοιπον, <>. Εχει ανησυχίες εαν παθουμε κάτι πως θα μεγαλώσει τον μικροτερο του αδερφο, αφου δεν εχει μάθει ακόμα να μαγειρευει ...κλπ. Ψάχνει να βρει πιο επαγγελμα θα του αποφέρει πιο πολλα χρήματα στο μελλον, αποφασίζοντας να γίνει αφεντικό στους ταμείες super market. Ξεκινώντας την Β δημοτικού, και χωρις να εχουν μπει ακόμα στο μαθημα του πολλαπλασιασμου, μου υπολόγισε μεσα σε 5 λεπτα, πόσες μερες έχει ο χρόνος, χωρις χαρτι και μολύβι. Στα 3 του επινόησε την λέξη δεξιπόχειρας, αφου αυτος ειναι αριστερόχειρας. Στο κολυμβητήριο ανακάλυψε ότι εκτος απο το μακροβούτι υπάρχει και το ψηλοβούτι, και θα μπορουσα να γραφω ατελειωτα ολα αυτα που με εχουν εντυπωσιάσει... Αυτα είναι απο τα θετικά του στοιχεία αλλα αυτα που με προβληματιζουν είναι ότι , αποφευγει τις κοινωνικες επαφες με συνομηλίκους του, γίνεται αυθάδης οταν προκειται να τιμωρηθεί, με την εξουσιά εχει μεγαλο θέμα, θελει να νικάει σε όλα, δεν δειχνει να αντιλαμβάνεται τα αυτονόητα ή απλα αδιαφορει. Καλημερα καληνύχτα κα δεν υπάρχουν στο λεξολόγιο του. Τοσα και ακόμα περισσότερα θεματα συμπεριφοράς με απασχολούν. Ξέχασα να σας πω οτι απο τα τις εντονες αναζητήσεις του είναι το άπειρο και οι αριθμοί, είναι πολυ ευαισθήτος και δεν αντεχει τους θορυβούς, αλλα η μουσική του αρέσει. Σας παρακαλώ μια γνώμη ακόμα θα με βοηθούσε ιδιαιτερως, ή μία κατευθυνση... Προσπαθω να καταλαβω τι ακριβώς του συμβαίνει για να τον βοηθήσω με τον αναλογο τρόπο. Σας ευχαριστώ. Με εκτιμηση Γιουλη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητή Γιούλη,

   Καταρχήν, ευχαριστώ που μοιράστηκες μαζί μας την εμπειρία σου. Πράγματι τα χαρακτηριστικά του παιδιού σου θα μπορούσαν να το εντάξουν είτε στο σύνδρομο Asperger είτε στην χαρισματικότητα. Δυστυχώς, δεν μπορώ να σου δώσω κάποια ξεκάθαρη απάντηση ή κατεύθυνση διότι δεν έχω δει καθόλου το παιδί. Με κάθε επιφύλαξη, θα προσανατολιζόμουν προς την χαρισματικότητα. Όμως, τονίζω ότι δεν μπορώ να δώσω μια ξεκάθαρη απάντηση μέσω ενός μηνύματος. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα σε συμβούλευα να απευθυνθείς σε κάποιο διαγνωστικό κέντρο προκειμένου να αξιολογηθεί και να δοθεί ή όχι η κατάλληλη διάγνωση. Ξεκινώντας από αυτό και με την πιθανή βοήθεια της ψυχολόγου που ήδη σας παρακολουθεί, θα μπορέσεις να δώσεις στο παιδί σου την βοήθεια που πιθανώς να χρειάζεται. Παραμένω στην διάθεσή σου για οτιδήποτε άλλο χρειαστείς.

   Φιλικά, Μαριάνθη

   Διαγραφή
  2. Αγαπητή Μαριάνθη,
   Επανερχομαι μετά απο μερικους μήνες και ακόμα δεν εχουμε καταλήξει. Το παιδι προσαρμόστηκε ιδιαιτερα καλα΄στο καινουργιο σχολικο περιβάλλον, επεσε ομως και σε κοινωνικά σφάλματα. Καταφερε στα διαλλειματα να κάνει 3 φίλους απο την τάξη του, αλλα μπερδευεται γιατι μια του λενε οτι τον εχουν φίλο και μια οχι. Σε ερώτηση του, τι σας ενοχλει σε εμένα, του απαντησε ο ένας, οτι μιλάς... δυστυχως δεν καταλάβαμε τι εννοούσε, πολύ, δυνατά, ακαταλαβιστικά, ενοχλητικά ? Το θέμα ειναι οτι καναμε το Ελληνικο wisk III και το αποτέλεσμα στον γενικό δεικτη ήταν 139. Με δυσκολείες ομως στο κομάτι, τις σειροθετησης εικονων. Θα ήθελα την συμβουλή σας, πως να τον βοηθήσω σε αυτο το κομμάτι. Γενικά, εχει δείξει μεσα σε ενα χρονο τρομερή καλυτερευρση στην συμπεριφορά του και στις εκρήξεις του. Ενα παιδι με Asp θα μπορουσε να λυσει μεσα σε μερικους μονο μηνες τοσα προβλήματα ? Τι σας εχει πει η εμπειρία σας ? Και απο την αλλη, ο γιος μου, οταν εξητάρεται, δειχνει να μιλάει πολύ δυνατά, να μην σταματάει και με συνεχομενες υπενθυμισεις απο μένα, να αγνοει, τα ευχαριστώ παρακαλώ, κλπ, λεγοντας πως τα ξεχνάει, ή οτι τα νοιωθει απλά δεν τα λέει, κάτι τέτοιο.... Και επιμένει να με φωνάζει και να με διακοπτει σε τελειως ακατάλληλες στιγμές... κάνω μπανιο και μου μιλάει ενω του εχω εξηγήσει οτι δεν μπορώ να του ακούσω με τον θόρυβο. Τώρα ειναι 8 ετών. Μπορειτε να καταλήξετε κάπου ? Θα εκτιμούσα την γνώμη σας.
   Φιλικά Γιούλη

   Διαγραφή
  3. Αγαπητή Γιούλη,

   Από ότι κατάλαβα δεν έχεις απευθυνθεί κάπου για διάγνωση (και υποστήριξη), αλλά συνεχίζεις στα "τυφλά". Όπως σου είπα και στο προηγούμενο μειλ, είναι δύσκολο μέσα από ένα μόνο μήνυμα να δώσω σαφείς απαντήσεις και συμβουλές. Σου επαναλαμβάνω ότι το παιδί σου πράγματι θα μπορούσε να ανήκει στην μία ή στην άλλη κατηγορία διότι πληρεί αρκετές προϋποθέσεις και από τα δύο. Παιδιά με σύνδρμο ασπεργκερ έχουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης και ενασχόληση με συγκεκριμένους τομείς. Το γεγονός ότι μπόρεσε να βελτιωθεί μέσα σε λίγους μήνες είναι πιθανό και το γιατί δύσκολο να απαντηθεί. Πολλοί παράγοντες θα έπαιξαν το ρόλο τους.

   Για να μην μακρηγορώ, όμως, σου προτείνω να απευθυνθείς σε κάποιον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα για διάγνωση και εξατομικευμένη παρέμβαση. Μέσα από μερικά μειλ, δυστυχώς δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα.

   Αν σε ενδιαφέρει, εγώ δραστηριοποιούμαι στον χώρο της Καβάλας αλλά και μέσω online συνεδριών. Μπορώ, όμως, να αναλάβω μόνο την παρέμβαση, όχι την διάγνωση.

   Φιλικά,
   Μαριάνθη

   Διαγραφή
 6. Κυρία Σπουργίτη καλημέρα σας,

  Είμαι μητέρα δυο κοριτσιών, το πρώτο μου παιδί, είναι 6,5 ετών περίπου και πήγε φέτος στην Α δημοτικού. Από τον πρώτο μήνα η δασκάλα του μου παρατήρησε ότι παρόλο που δεν είχε κάποια μαθησιακά προβλήματα όλη την ώρα του μαθήματος χάζευε στην τάξη κοιτώντας το ταβάνι ή ξαπλώνοντας πάνω στο θρανίο ή το κάθισμα.
  Επειδή και εγώ παρατηρούσα στο παιδί μου μια παρόμοια συμπεριφορά σε διάφορες άλλες δραστηριότητες δεν άργησα να πιστώ ότι ίσως και να έχει μια διάσπαση. Από την άλλη όμως ήξερα ότι από 4 ετών έφτιαχνε πάζλ μέχρι & 110 τεμ καθώς και, επίσης άλλου είδους παιχνίδια που απαιτούσαν υπομονή και συγκέντρωση όπως σύνθεση σχημάτων με μικρότερα σχήματα ή δημιουργία σχεδίων με μπαλίτσες κα. Έτσι ένιωθα πάρα πολύ μπερδεμένη.
  Μίλησα πριν 3 μήνες με ειδικούς στα ΚΕΔΔΥ αλλά μου είπαν ότι είναι μικρή για το τεστ και μου είπαν να περιμένω μέχρι να συμπληρώσει τουλάχιστον τα 6,5. Για να μην πλατιαζω, αφού πλέον ντρεπόμουν να δω την δασκάλα, (αφού κάθε φορά τα πράγματα ήταν τα ίδια και χειρότερα), αποφάσισα να κάνω το τεστ στο παιδί τώρα σε ψυχολόγο.
  Έτσι πριν από μερικές μέρες έκανα το wisc iii και τα αποτελέσματα ήταν ανατρεπτικά, όχι μόνο το παιδί δεν παρουσιάζει βιολογική διάσπαση προσοχής αλλά φάνηκε να έχει δείκτη ευφυΐας 134.
  Η αγωνιά μου τώρα είναι πως πρέπει να προσεγγίσουμε το παιδί γονείς και δάσκαλοι ώστε να προκαλούμε το ενδιαφέρον του χωρίς να το απογοητεύουμε, αλλά αντίθετα να το ενθαρρύνουμε μέσα και έξω από την τάξη γιατί βλέπω ότι ούτε οι εκπαιδευτικοί είναι ενήμεροι (κάποιοι) στο να διακρίνουν και προσεγγίζουν τέτοιου είδους καταστάσεις.
  Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
  Φιλικά Μαρία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα Μαρία,

   Πράγματι το παιδί σου έχει δείκτη νοημοσύνης αρκετά υψηλότερο από τα αναμενόμενα για την ηλικία του. Και η διάσπαση προσοχής που αναφέρεις ότι εμφανίζει, οφείλεται περισσότερο στην βαρεμάρα του για το μάθημα και λιγότερο σε κάποια διαταραχή.

   Όσον αφορά την ερώτησή σου για το τι θα πρέπει να κάνεις από εδώ και πέρα, θα σε συμβούλευα να απευθυνθείς καλύτερα στον ψυχολόγο που σας έδωσε την διάγνωση. Εκείνος/η γνωρίζει προσωπικά το παιδί και εσάς και μπορεί να σας προτείνει δραστηριότητες που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του αλλά και θα το βοηθήσουν να αναπτύξει περισσότερο τις ικανότητές του. Σε σχέση με το σχολείο, μπορείτε να ενημερώσετε τόσο τον/ην διευθυντή/ρια για το παιδί σας όσο και την δασκάλα του και να ζητήσετε ειδική μεταχείριση μέσα στην τάξη. Το οποίο σημαίνει με έμμεσο τρόπο η δασκάλα να εμπλουτίζει το μάθημα με δραστηριότητες που τραβούν το ενδιαφέρον του παιδιού σας, χωρίς ωστόσο να φαίνεται ότι αυτές οι ασκήσεις γίνονται αποκλειστικά και μόνο για εκείνο. Άλλωστε όλες οι σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι προτείνουν την χρήση ασκήσεων και δραστηριοτήτων διαβαθμισμένης δυσκολίας, ώστε αφενός να βοηθιούνται οι αδύναμοι μαθητές αλλά και αφετέρου να εξασκούνται οι πιο "καλοί" (μειώνοντας τις πιθανότητες να θεωρήσουν την ώρα του μαθήματος ως μια βαρετή ώρα).

   Γενικά πάντως να σε ενημερώσω ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προς το παρών δεν έχει λάβει μεγάλη μέριμνα για τα χαρισματικά παιδιά, οπότε πρόκειται για έναν αγώνα που κυρίως θα χρειαστεί να κάνεις μόνη σου.

   Καλή δύναμη, λοιπόν, και παραμένω στην διάθεσή σου για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία.

   Φιλικά,
   Μαριάνθη

   ΥΓ: Να σημειώσω πως ήταν τραγικό λάθος του/ης ψυχολόγου σας το γεγονός πως σας έδωσε τον ακριβή αριθμό του δείκτη νοημοσύνης του παιδιού σας. Η δεοντολογία των ψυχολόγων απαγορεύει ρητά την γνωστοποίηση τέτοιων αριθμών. Στους γονείς αναφέρεται απλώς αν το παιδί τους βρίσκεται μέσα στα φυσιολογικά όρια, κάτω από τα φυσιολογικά όρια (νοητική υστέρηση) ή πάνω από τα φυσιολογικά όρια (χαρισματικότητα). Αυτό το αναφέρω απλώς σαν εγκυκλοπαιδική γνώση.

   Διαγραφή
  2. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την άμεση απόκρισή σας στο θέμα μου.
   Επιπρόσθετα θα ήθελα να σταθώ στο σχόλιό σας για την γνωστοποίηση σε εμένα του δείκτη. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει στην πορεία ή να μην αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο νούμερο λόγο ηλικίας αργότερα? Είναι οι λόγοι ψυχολογικοί? Γιατί ήδη έχω αγχωθεί λίγο με τις επιδόσεις του παιδιού οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε κάποια πράγματα στον εν λόγο δείκτη κατά τα δικά μου δεδομένα.
   Βοηθείστε με να καταλάβω το λόγο που συνήθως δεν ανακοινώνεται αυτό το νούμερο στους γονείς.
   Ευχαριστώ…

   Διαγραφή
  3. Ο λόγος που δεν ανακοινώνεται ο δείκτης είναι γιατί δεν χρησιμεύει σε τίποτα στους γονείς. Αντιθέτως, τους δημιουργεί άγχος, προσδοκίες που μπορεί ποτέ να μην εκπληρωθούν, απαιτήσεις προς το παιδί, απογοήτευση (στην περίπτωση της νοητικής υστέρησης)διότι το παιδί δεν θα είναι αυτό που πιθανόν να ονειρεύονταν οι γονείς και μια πληθώρα άλλων συναισθημάτων.

   Με δεδομένα, λοιπόν, τα παραπάνω ποιος ο λόγος να γνωρίζετε ποιο ακριβώς είναι το iq του παιδιού σας; Αρκεί να ξέρετε ότι με βάση το τάδε εργαλείο έχει αξιολογηθεί ότι κυμαίνεται άνω των φυσιολογικών ορίων. Από εκεί και πέρα, ο ειδικός θα σας συμβουλέψει και θα σας κατευθύνει ως προς το πως μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σας δώσει, αντιβαίνει απλώς στις αρχές και στην δεοντολογία των ψυχολόγων.

   Επιπλέον, καθώς το ρωτήσατε, να σας ενημερώσω ότι η νοημοσύνη δεν είναι κάτι το σταθερό και αλλάζει με την πάροδο του χρόνου αλλά και με το πόσο την εξασκεί ένα άτομο. Όλοι γεννιόμαστε με ένα δυναμικό, αλλά αν το περιβάλλον δεν μας ευνοήσει να το αναπτύξουμε τότε όχι μόνο αυτό δεν θα εξελιχθεί αλλά πολύ περισσότερο θα αρχίσει να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

   Επιπρόσθετα, να ξέρετε πως δεν υπάρχει ένα είδος νοημοσύνης. Η νοημοσύνη που μετράει το τεστ που κάνατε στο παιδί σας είναι μόνο μία από τις πολλές που υπάρχουν (αν διαβάσετε παραπάνω στο άρθρο που δημοσίευσα θα δείτε ότι αναφέρονται η μουσική νοημοσύνη, η ενδοπροσωπική, η κιναισθητική κ.τ.λ.). "Με άλλα λόγια, έξυπνα παιδιά δεν είναι μόνο αυτά που έχουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης, αλλά και αυτά που μπορεί να έχουν υψηλή διαπροσωπική, μουσική, κιναισθητική κ.τ.λ. νοημοσύνη". Με δεδομένο αυτό μπορούμε πιθανώς να εξηγήσουμε γιατί το παιδί σας δεν δείχνει τις επιδόσεις σε κάποια πράγματα που αντιστοιχούν στον δείκτη που μετρήσατε με βάση το συγκεκριμένο τεστ.

   Ελπίζω να σας βοήθησα να ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα στο μυαλό σας.

   Φιλικά,
   Μαριάνθη

   Διαγραφή
 7. Σας ευχαριστώ και πάλι,
  ήδη προσπαθώ να εμπλουτίσω & να ωθήσω το παιδί προς δίαφορους από τους παραπάνω τομείς που ανεφέρετε (ωδείο, κολύμβυση, ζωφραφική)απλά φοβάμαι μήπως προσέγγιζουμε λάθος τις κατάστασεις.
  Σίγουρα θα είμαι σε επαφή με ειδικούς.
  Φιλικά Μαρία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Καλησπέρα σας. Είμαι μητέρα ενός χαρισματικού αγοριού 4μιση ετών. Κατ' αρχάς θέλω να σας συγχαρώ για την ιστοσελίδα σας η οποία (μαζί με κάποιες άλλες) μας έδωσαν την απαραίτητη πληροφόρηση για το "τι συμβαίνει" με το παιδί μας και απευθυνθήκαμε στους ειδικούς (ευτυχώς εγκαίρως). Η αλήθεια είναι ότι με απασχολούν πολλά σε σχέση με την πρόοδό του στο σχολείο. Γιατί πέραν από τις διάφορες "εξωσχολικές" δραστηριότητες όπου θα απασχολείται δημιουργικά το παιδί, για τις οποίες είμαστε υπεύθυνοι οι γονείς με ό,τι αυτό συνεπάγεται (χρόνος, χρήμα και όχι μόνο) το σχολείο δεν οφείλει με κάποιο τρόπο να καλύπτει, ή τουλάχιστον να προσπαθεί να καλύψει τη δίψα του παιδιού για μάθηση? Από ό,τι κατάλαβα από την προηγούμενη απάντησή σας, εναπόκειται στην καλή θέληση του κάθε δασκάλου το αν θα εμπλουτίσει ή όχι το μάθημα. Και τι γίνεται στην περίπτωση που δεν υπάρχει συνεννόηση ή ακόμη και η κατάλληλη ενημέρωση του δασκάλου. Άραγε πόσοι δάσκαλοι στην Ελλάδα έχουν εκπαιδευτεί να αντιμετωπίζουν τέτοια παιδιά ή πόσοι έχουν συναντήσει έστω και ένα χαρισματικό παιδί? Εφόσον λοιπόν τα παιδιά αυτά εμπίπτουν στο νόμο για την ειδική αγωγή, όπως τα παιδιά με νοητική στέρηση, το σχολείο δεν υποχρεούται να έχει ειδική μεταχείριση στο παιδί άπαξ και έγινε η διάγνωση? Γιατί κάποιοι, δυστυχώς, νομίζουν ότι ένα χαρισματικό παιδί δεν έχει ειδικές ανάγκες, και αφού είναι τόσο πολύ έξυπνο θα τα βγάλει πέρα μόνο του. Όταν όμως το παιδί παρακολουθεί μία τάξη της οποίας την ύλη λίγο-πολύ γνωρίζει ήδη (από μόνο του) ποιος είναι ο τρόπος που ο εκπαιδευτικός έμμεσα θα του κεντρίσει το ενδιαφέρον χωρίς να φαίνεται ότι το κάνει για κείνο? Και πώς θα "υποχρεωθεί" να το κάνει εάν δεν θέλει (γιατί πχ έχει να ασχοληθεί πώς θα μάθει τα βασικά στα υπόλοιπα 19 παιδιά)? Και κάτι τελευταίο. Κάπου διάβασα νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει στην τάξη και κάποιος εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής που βοηθάει τον μαθητή. Αυτό μπορεί να γίνει και με τον χαρισματικό μαθητή, δηλαδή κάποια ώρα να απασχολείται από ειδικά εκπαιδευμένο δάσκαλο πάνω σε θέματα που να προορίζονται για το δικό του γνωστικό επίπεδο?
  Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα και σε εσένα.

   Καταρχήν ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.

   Από το σχόλιό σου φάνηκε ότι είσαι πολύ αγανακτισμένη με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ταυτόχρονα αγχωμένη για το τι μπορείς να κάνεις προκειμένου να προσφέρεις ένα καλό μέλλον στο παιδί σου. Ας πάρουμε λοιπόν μία μία τις ερωτήσεις σου.

   Σχετικά με το αν πρέπει και με ποιο τρόπο το σχολείο να καλύψει την δίψα του παιδιού για μάθηση, φυσικά και πρέπει αλλά η θεωρία απέχει πολύ από την πράξη. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει οργανωμένη μέριμνα για τα χαρισματικά παιδιά, οπότε λίγο πολύ εναπόκειται στην καλή θέληση του κάθε εκπαιδευτικού και στις προσπάθειες της οικογένειας.

   Σχετικά με το δεύτερο ερώτημά σας, θεωρητικά κάθε σύγχρονος εκπαιδευτικός έχει εκπαιδευτεί στην αντιμετώπιση των παιδιών με χαρισματικότητα ήδη από τα πανεπιστημιακά του χρόνια. Παράλληλα, οφείλει σαν επαγγελματίας να συνεχίζει να ενημερώνεται και να εκπαιδεύεται πάνω σε νέες μεθόδους. Η παιδαγωγική δεν είναι μια στάσιμη επιστήμη αλλά συνεχώς εξελίσσεται. Βέβαια, για άλλη μια φορά, η θεωρία απέχει πολύ από την πράξη.

   Στο τρίτο σας ερώτημα μπορώ μόνο να απαντήσω πως το κράτος δεν παρέχει σοβαρή ειδική μεταχείριση σε οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας...

   Αναφορικά με το τέταρτο ερώτημά σας μπορείτε να προτείνεται στον/ην εκπαιδευτικό του παιδιού σας να διαβάσει μερικά βιβλία και άρθρα για την μοντεσσοριανή μέθοδο. Η Μαρία Μοντεσσόρι (γνωστή παιδαγωγός) πρότεινε πως με το να βάζουμε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας να "εκπαιδεύουν" παιδιά μικρότερης ηλικίας (π.χ. ένα 6χρονο να μάθει σε ένα 5χρονο πως να γράφει το όνομά του) τους δίνουμε ένα ενδιαφέρον έργο για να ασχοληθούν και ταυτόχρονα να αναπτύσσουν περαιτέρω τις ικανότητές τους.

   Τέλος, δεν γνωρίζω κατά πόσο ένα εκπαιδευτικός θα μπορούσε να προσφέρει παράλληλη στήριξη σε ένα χαρισματικό παιδί. Θεωρητικά ίσως και να γίνεται, δεδομένου ότι και η χαρισματικότητα ανήκει στην κατηγορία των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Να τονίσω, όμως, σε αυτό το σημείο ότι το υπουργείο δεν προσφέρει συχνά εκπαιδευτικούς για παράλληλη στήριξη ακόμη και σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

   Ελπίζω να βοήθησα.

   Φιλικά,
   Μαριάνθη

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας.
   Πράγματι η αγωνία μου για το μέλλον του παιδιού μου είναι μεγάλη και πιστεύω δικαιολογημένη. Κατάλαβα ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ανεπαρκές στο να αντιμετωπίζει καταστάσεις πέρα από τον μέσο όρο. Έχω ακόμη μικρή πείρα πάνω στο θέμα αυτό αλλά από την απάντησή σας καταλαβαίνω περίπου τι πρόκειται να αντιμετωπίσω. Το σύστημα φυσικά απαρτίζεται από άτομα, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν αγάπη γι αυτό που κάνουν και βλέπουμε όλοι τα αποτελέσματα. Και πολλά ακόμη θα δούμε, γενικά, σε όλα τα παιδιά, χαρισματικά και μη.
   Επειδή όμως οι κανόνες πάντα επιβεβαιώνονται από τις εξαιρέσεις, θέλω να ελπίζω ότι το παιδί μου στην πορεία της σχολικής του ζωής μπορεί να συναντήσει ανθρώπους με αγάπη για το έργο τους που θα το βοηθήσουν.
   Σας ευχαριστώ και πάλι.

   Διαγραφή
 9. Καλημέρα,
  Είμαι μητέρα ενός παιδιού που φοιτά στην Α'Δημοτικού. Διαβάζοντας σχετικά με τα χαρισματικά παιδιά και τα χαρακτηριστικά τους, καταλαβαίνω ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Επιπλέον, είναι ο μεγαλύτερος στην τάξη του, αφού έχει γεννηθεί 3 Ιανουαρίου. Στα διαλείμματα παίζει με τα παιδιά μεγαλύτερων τάξεων, και γενικά, μοιάζει να μην "ανήκει" σε αυτό το τμήμα. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων βαριέται. Αυτό που με ενδοιαφέρει περισσότερο είναι να έχει μία φυσιολογική σχολική ζωή και να μην νιώθει ότι είναι "ο καλύτερος" και ότι όλα γίνονται χωρίς καμία προσπάθεια. Θεωρώ ότι στο σχολείο θα πρέπει να μάθει να συναγωνίζεται, να μελετά και να προσπαθεί. Όντας όμως ο "καλύτερος" δεν εκπαιδεύεται σε τίποτα από αυτά. Γνωρίζω ότι στο ελληνικό σύστημα δεν μπορεί κάποιος μαθητής να "πηδήξει" τάξη, αλλά αναρωτιώμουν εάν υπάρχει κάποιος τρόπος, δεδομένου ότι εάν είχε γεννηθεί 3 μέρες νωρίτερα θα ήταν στη Β' Δημοτικού. Εξ'άλλου, η ύλη της Β' Δημοτικού είναι επανάληψη της Α', και άρα στο γνωστικό κομμάτι δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Γνωρίζεται εάν ύπάρχουν κάποιες ενέργειες που μπορώ να κάνω; Ευχαριστώ πολύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα.

   Όπως αναφέρατε και εσείς το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν επιτρέπει στους μαθητές να "πηδάνε" τάξεις. Επομένως, ως προς αυτό, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Παρόλα αυτά, μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής σας και να ρωτήσετε μήπως και υπάρχει κάτι άλλο που να μπορούσατε να κάνετε.

   Φιλικά,
   Μαριάνθη

   Διαγραφή
 10. Κυρία Μαριάνθη,
  Επειδή σας βλέπω σοβαρό άνθρωπο θα ήθελα να πάρω το θάρρος και να σας κάνω μια ερώτηση. Τι συμβαίνει με τα πανεπιστημιακά ερευνητικά πργράμματα του ΕΚΠΑ πάνω στα χαρισματικά παιδιά. Είναι με χρήματα; Ποια η γνώμη σας γι αυτά τα προγράμματα; βοηθούν αυτά τα παιδιά ή τα κάνουν πειραματόζωα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα σας.

   Δυστυχώς τα προγράμματα που αναφέρετε δεν τα γνωρίζω. Γνωρίζω όμως ότι μεγάλα πανεπιστήμια, όπως το Καποδιστριακό και το Αριστοτέλειο, πραγματοποιούν κατά καιρούς έρευνες με χρήματα από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας. Τα χρήματα στους λογαριασμούς αυτούς προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή. Για παράδειγμα, κατά καιρούς τα πανεπιστήμια κάνουν διάφορα σεμινάρια και τα χρήματα που λαμβάνουν από αυτά τοποθετούνται στους λογαριασμούς αυτούς, με στόχο να χρησιμοποιηθούν από το ακαδημαϊκό και φοιτητικό προσωπικό για την έρευνα. Με βάση αυτό είναι αναμενόμενο και διάφορες εταιρείες να δίνουν χρήματα για έρευνες (ειδικά στον τομέα των τεχνολογιών). Θεωρητικά τα χρήματα αυτά αξιοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της έρευνας. Επειδή ωστόσο ζούμε στην Ελλάδα δεν θα με εξέπληττε αν μάθαινα ότι γίνεται κατάχρησή τους. Τέλος, όσον αφορά την αξιοπιστία των ερευνών το ζητούμενο είναι πάντα το ποιος την χρηματοδοτεί. Και καθώς δεν γνωρίζω κάτι για τα προγράμματα που αναφέρατε για τα χαρισματικά παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω συγκεκριμένα. Αν θα μπορούσατε να μου στείλετε κάποιο λινκ σχετικό με αυτά τα προγράμματα, ίσως να μπορούσα να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες.

   Φιλικά,
   Μαριάνθη

   Διαγραφή
 11. Κυρία Μαριάνθη εγώ από τα λεγόμενά σας έλαγα τις απαντήσεις που ήθελα...Δυστυχώς έψαξα κι εγώ γι αυτά τα προγράμματα να βρω λινκ...αλλά δεν υπάρχει....Είχα ακούσει για τοεργαστήρι του πανεπιστημίου το ΕΚΨΑ αλλά δεν βλέπω κάτι στο διαδίκτυο... Σας το λέω γιατί ξέρω ένα παιδάκι που είναι χαρισματικό και είχα ρωτήσει ένα άτομο που είναι μέσα σε αυτά τα ερευνητικά προγράμματα. Η απάντηση όμως που πήρα μου έκανε κάπως...πρώτα πρώτα δεν είπε τίποτα για να περάσει ΚΕΔΔΥ το παιδί.... δεν μου ανέφεραν τίποτα για τον οδηγό που υπάρχει από το ΠΙ γι αυτά τα παιδιά...Εσείς πιστεύετε ότι η ενίσχυση του παιδιού στον τομέα που έχει το χάρισμα και η φοίτησή του σε ένα πολύ καλό σχολείο τύπου πειραματικού όπως γίνεται τώρα θα το βοηθήσουν ή θα το κάψουν; Γιατί αυτό που ενδιαφέρει τον κάθε γονιό ενός τέτοιου παιδιού είναι να μη χαθεί μέσα στο σύστημα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Χαίρομαι που πήρατε τις απαντήσεις που θέλατε παρά το γεγονός ότι δεν είχα τις απαραίτητες πληροφορίες.

   Σχετικά τώρα με τους ενδοιασμούς σας για το ερευνητικό πρόγραμμα για την χαρισματικότητα που αναφέρετε, μπορεί να μην ζήτησαν διάγνωση από ΚΕΔΔΥ γιατί ίσως να προβούν οι ίδιοι σε κάποια διάγνωση. Στο κάτω κάτω πανεπιστημιακή έρευνα είναι που πραγματοποιίτε υπό την εποπτεία καθηγητών- ψυχολογών με μεγάλη εμπειρία πάνω στο αντικείμενο. Για τον οδηγό του ΠΙ που λέτε δεν κατάλαβα σε τι πράγμα αναφέρεστε.

   Τέλος, η άποψή μου είναι πως χρέος κάθε γονιού είναι να προσπαθεί να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες στο παιδί του για να αναπτύξει την κάθε δυνατότητα που έχει (πέρα από την χαρισματικότητα). Το ιδανικό θα ήταν να μεριμνούσε ως προς αυτό τον τομέα και το εκπαιδευτικό σύστημα. Έτσι, το κάθε παιδί θα μπορούσε να καλλιεργήσει τις ικανότητές του και να τις αξιοποιήσει αργότερα παραγωγικά στην κοινωνία, ως ενήλίκας. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Επομένως, παραμένει μόνο στο χέρι των γονέων η εξάσκηση των ικανοτήτων των παιδιών...

   Φιλικά,
   Μαριάνθη

   Διαγραφή
 12. Κυρία Μαριάνθη σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Τον οδηγό προς τους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας θα τον βρείτε στον σύνδεσμο http://users.sch.gr/stefanski/amea/odigos-xarismatika.pdf, Σας εύχομαι μια όμορφη Κυριακή και Χρόνια πολλά για αύριο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Η 5χρονη κόρη μας είναι ένα χαρισματικό παιδί, πολύ πιθανώς "profoundly gifted". Τώρα που η γυναίκα μου και εγώ διαβάζουε για τα χαρισματικά παιδιά καταλάβαμε ότι ήμασταν και εμείς χαρισματικοί, αλλά οι γονείς και όλοι οι δάσκαλοι/καθηγητές μας το χειρίστηκαν λανθασμένα (π.χ. επαναπαύθηκαν ότι τα καταφέρνουμε και δεν ασχολήθηκαν καθόλου στο να μας παρέχουν επιπρόσθετες προσκλήσεις).

  Σ' αυτή τη φάση αναρωτιόμαστε αν αξίζει τον κόπο να χαρακτηριστεί η κόρη μας ως χαρισματική αφού δεν γίνεται τίποτα στα σχολεία για το θέμα αυτό. Αντίθετα, από την μέχρι τώρα εμπειρία μας το μόνο που συναντήσαμε είναι ζήλια, ανταγωνιστικότητα, περίεργα βλέμματα και "κατηγορίες" ότι καυχιόμαστε και πιέζουμε το παιδί μας από άλλους γονείς και δυστυχώς από δασκάλους αλλά και συγγενείς. Πώς γίνεται η χαρισματικότητα "επίσημη" στην Ελλάδα; Ποια τα δικαιώματα των χαρισματικών παιδιών στο σχολείο; Δυστυχώς, όταν ζυγίζουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και λαμβάνουμε υπόψη τις δικές μας εμπειρίες, φαίνεται ότι δεν αξίζει ο κόπος για μια τέτοια "ταμπέλα". Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ικανοποιούμε εμείς οι γονείς τη δίψα του παιδιού μας για προσκλήσεις και μάθηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ άγνωστε,

   Καταρχήν σε ευχαριστώ που μοιράστηκες μαζί μας την εμπειρία σου.

   Στην Ελλάδα η μόνη χαρισματικότητα που αναγνωρίζεται επισήμως είναι αυτή που σχετίζεται με το δείκτη ευφυίας και μπορεί να διαγνωστεί από τα ΚΕΔΔΥ ή από τα δημόσια ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. Μάλιστα, σύμφωνα με νόμο του 2000, τα χαρισματικά παιδιά εντάσσονται στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά όπως αναφέρεται ρητά δεν εφαρμόζεται σε αυτούς καμία άλλη διάταξη του συγκεκριμένου νόμου.

   Σχετικά με τις άλλες μορφές χαρισματικότητας, στα πλαίσια μιας υποτιθέμενης στήριξης στην ανάπτυξη των ταλέντων των παιδιών αυτών δημιουργήθηκαν τα μουσικά, καλλιτεχνικά, αθλητικά κ.τ.λ. σχολεία στα οποία δίνεται έμφαση στις άλλες δεξιότητες των παιδιών και όχι τόσο στο στερεοτυπικό κομμάτι της εκπαίδευσης. Η πράξη έχει δείξει βέβαια ότι η θεωρία απέχει πολύ από αυτό που γίνεται στην καθημερινότητα των μαθητών.

   Επομένως, τι; Επομένως εναπόκειται στην καλή θέληση και στο ενδιαφέρον γονέων και εκπαιδευτικών να ενημερώνονται και να ψάχνουν τρόπους και εργαλεία να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών ως προς τις διάφορες ικανότητές τους.

   Τέλος, ως προς το ερώτημα του αν αξίζει κανείς να διαγνωστεί ως χαρισματικός ή όχι, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Άλλωστε, νομίζω πως μικρή σημασία έχει η ταμπέλα γενικότερα. Ίσως θα πρέπει κανείς να κινητοποιείται στο τι να κάνω τώρα (με τον αυτισμό, την δυσλεξία, την ΔΕΠΥ, την χαρισματικότητα κ.τ.λ.) και όχι στο πως λένε αυτό που έχω (αυτισμός, δυσλεξία, ΔΕΠΥ, χαρισματικότητα κ.τ.λ.).

   Φιλικά,
   Μαριάνθη

   Διαγραφή
 14. Καλημέρα και από εμένα. Καταρχάς συγχαρητήρια για την τόσο κατατοπιστική δουλεία που έχετε κάνει μέσα από το διαδίκτυο. Πριν λίγες μέρες,μετά από παρότρυνση των εκπαιδευτικών ,κάναμε το WISC 3 στο μεγάλο μας γιο 8 ετών .Τα αποτελέσματα που μας δόθηκαν αναγράφουν ότι λειτουργεί νοητικά στο ανώτερο φυσιολογικό επίπεδο σε σχέση με άλλα παιδιά της ηλικίας του.Ο λεκτικός δείκτης νοημοσύνης του είναι 122 και ο πρακτικός 117.Ο γενικός του δείκτης είναι 119. Η απορία μου είναι η εξής: Θεωρείται χαρισματικός?Δεν αναγράφει κάτι τέτοιο η έκθεση που έχω στα χέρια μου και στο ΚΕΔΔΥ έχουμε ραντεβού μετά από 3 μήνες για να μας κατατοπίσουν.
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όπως αναφέρω και στο κείμενο, η χαρισματικότητα δεν συνδέεται μόνο με τη νοημοσύνη. Και από την άλλη, η νοημοσύνη δεν είναι ενιαία. Υπάρχουν διαφόρων ειδών νοημοσύνες. Με δεδομένα αυτά, το παιδί σας θα μπορούσε να θεωρηθεί ως χαρισματικό στο συγκεκριμένο τομέα. Πράγματι, ο δείκτης νοημοσύνης είναι πάνω από τα φυσιολογικά όρια για την ηλικία της. Όσον αφορά το γιατί δεν το αναγράφει η έκθεση, προφανώς γιατί δεν υπάρχει πρόνοια από την ελληνική εκπαίδευση για τα χαρισματικά παιδιά (κατάλληλα σχολεία). Ωστόσο, πρέπει κάπου να αναγράφει τυχόν παρεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν για να βοηθηθεί το παιδί. Η επανάληψη σε 3 μήνες είναι σημαντική για να φανεί αν υπάρχει αλλαγή

   Διαγραφή
 15. Θα πρέπει ένας ενήλικας 18 ετών να υποβληθεί στο τέστ νοημοσύνης για να αποδειχθεί ότι ανήκει στην κατηγορία των παιδιών αυτών;μπορείτε να με βοηθήσετε κατευθύνοντας με σε έναν ψυχολόγο ειδικό με έδρα τη θεσσαλονίκη;μήπως διαθέτει και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο;Σας ευχαριστώ πολύ που μοιράζεστε τις γνώσεις σας είναι μια ανάσα για μας τους γονείς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εξαρτάται για ποιο λόγο θέλει να μπει στην διαδικασία της διάγνωσης. Δεν γνωρίζω κάποιον συνάδελφο εξειδικευμένο σε αυτό το θέμα στην Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, "η ειδική αγωγή με απλά λόγια" υπάρχει και στο facebook, όπου με χαρά μπορώ να προωθήσω τα στοιχεία και το αίτημά σας και αν υπάρχει κάποιος κατάλληλος ψυχολόγος να έρθει σε επαφή μαζί σας. Αν σας ενδιαφέρει στείλτε μου όνομα, τηλέφωνο και το αίτημά σας στο email marionsparoou23@gmail.com. Ελπίζω να βοήθησα

   Διαγραφή
 16. καλημερα,
  ειμαι και εγω μια μητερα χαμενη μεσα στο χορο των ειδικων,με ενα 6χρονο αγορι που δεν ξερω αν ειναι χαρισματικο αλλα εχει ταλαιπωρηθει και εκεινος και εγω. ο μικρος εχει ανησυχιες σχετικα με το τι θα ανακαλυψει αφου εχουν γινει ολες οι ανακαλυψεις οπως σχετικα λεει. δεν εδειξε ποτε ενδιαφερον για παραμυθια παιδικα αλλα ποια ειναι η σωστη σειρα των πλανητων στο συμπαν, τι συμβαινει στην πολιτικη ζωη της χωρας,που βρισκεται η χαμενη ατλαντιδα,και τα λογια του πολλες φορες ειναι πραγματι σαν να ακους ενηλικα και σαν να κουβαλει μια σοφια που δεν ξερω και εγω απο που εχει ερθει.τις προαλλες τηλεφωνησε στο 100 να ερθουν να με συλλαβουν γιατι δεν του επετρεψα να δει επιπλεον τηλεοραση το λεξιλογιο του ειναι τοσο πλουσιο που στην καθημερινοτητα εκπλησσομαι και εγω,κατασκευαζει lego για παιδια 14 ετων με ανεση,δινει λυσεις σε προβληματα ακομα και στην δασκαλα του (δικη της δηλωση).δυσκολευεται απιστευτα ομως στο σχολειο. στον παιδικο σταθμο στιγματιστηκε ως ο πολυ ζωηρος που παντα δημιουργουσε προβληματα και σχεδον κακοποιηθηκε αφου μονιμα εμπαινε τιμωρια και του ελεγαν αν δεν κατσεις ησυχος θα σε παμε στα μωρα διπλα και θα σου βαλουμε πιπιλα. τα πραγματα αρχισαν να φτιαχνουν οταν τον πηγα σε ιδιωτικο νηπιαγωγειο με καταπληκτικη προσεγγιση στο καθε παιδι χωρις ταμπελες και τιμωριες. απο την ηλικια των 3 ετων οταν αρχισα πραγματικα να δυσκολευομαι μαζι του, αρχισε ο χορος των ειδικων οπως προανεφερα. παιδοψυχολογος, παιδοψυχιατρος, εργοθεραπειες, και σημερα ειδικη παιδαγωγο στο σπιτι. εγω κανω συμβουλευτικη γονεων και δεν εχω αφησει κατι που δεν εχω κοιταξει. το παιδι διαγνωστηκε με ΔΕΠΥ μετα απο αξιολογησεις απο δημοσιους φορεις και ιδιωτες. σημερα η δασκαλα του λεει πως πρεπει να επαναξιολογηθει γιατι η ΔΕΠΥ δεν ισχυει. για να μην σας κουρασω και αλλο η ερωτηση ειναι η εξης ... ο μικρος εκανε επαναληψη του νηπιαγωγειου (ειναι γεννημενος τον 12ο) μετα απο παροτρυνση ολων και θεωρω πως εκανα λαθος γιατι εξακολουθει να βαριεται και τονιζω πως το σχολειο και η δασκαλα εχουν κανει υπερπροσπαθεια. στο σχολειο δουλευουν προγραμματα για τον μαγνητισμο και την βαρυτητα ενω ο μικρος θελει να κατασκευασει φτερα για να πεταξει και στο νηπιο λεει δεν τους μαθαινουν χημεια και βαριεται.σε λιγες ημερες περναει αξιολογηση απο τα ΚΕΔΥ. στην προσπαθεια να τον βοηθησω τον αφησα στο νηπιο δευτερη χρονια και θεωρω πως εκανα τραγικο λαθος. μπορω να κανω κατι αν η αξιολογησ η του ΚΕΔΥ δειξει χαρισματικοτητα; υ.γ.τον πηγα για το wisk test και δεν συνεργαστηκε, λεγοντας μου παρε με απο εδω αυτην δεν την εμπιστευομαι καθολου. συγνωμη εαν σας κουρασα προσπαθησα να γινω οσο πιο περιεκτικη γινεται. εαν εχετε λιγο χρονο παρακαλω απαντηστε μου...ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπορείς πάντοτε να πας και σε κάποιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο της περιοχής σου και να ζητήσεις να εξεταστεί το παιδί σου. Σε κάθε περίπτωση, αν το παιδί σου διαγνωστεί με χαρισματικότητα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν προβλέπει κάποια ξεχωριστή αντιμετώπιση. Μόνο αργότερα στο γυμνάσιο θα μπορείς να το στείλεις σε πειραματικό σχολείο, που θεωρείται κατάλληλο για τέτοια παιδιά. Τέλος, όσον αφορά το τεστ νοημοσύνης που αναφέρεις επειδή είναι αρκετά απαιτητικό και χρονοβόρο, χρειάζεται κατάλληλη εκπαίδευση και χειρισμό. Προσπάθησε να απευθυνθείς κάπου αλλού. Αν και στα ΚΕΔΔΥ, τα παιδιά υποβάλλονται έτσι και αλλιώς στο συγκεκριμένο τεστ πριν βγει η όποια διάγνωση.

   Ελπίζω να βοήθησα.

   Διαγραφή
 17. Κα Μαριάνθη καλημερα,απόλα αυτα που διαβασα λιγο πολυ καταλαβα τι συμβαινει με τα χαρισματικα παιδια.Δεν ξερω τελικα αν το δικο μου ανηκει σε αυτη την κατηγορια αλλα καταλαβα πως πρεπει να περιμενω για να το διαπιστωσω.Ο γιος μου εκλεισε τα 5 και γραφει και διαβαζει μονος του χωρις να τον βαζω εγω να κανει κατι.Παιρνει συνεχεια οποιο βιβλιο βρει και διαβαζει μονος του στο δωματιο του.Καταφερνει να διαβασει ακομα και οταν τα βιβλια ειναι αναποδα παρόλο που πηγαινει στον προνηπιο μιας και εχει γεννηθει 6 Ιανουαριου.Εχει γενικα μια μεγαλη διψα για γνωση ,θελει συνεχεια να μαθαινει τα παντα.Αυτο που εγω θα ηθελα να ρωτησω ειναι εαν εγω πρεπει να τον ενθαρυνω και να τον βοηθαω ή να τον αφηνω να κανει οτι αυτος νομιζει μεχρι εκει που θελει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα!

   Σαν γονιός θα είστε δίπλα στο παιδί σας και θα το ενθαρρύνεται να βελτιώνεται στους τομείς που το ενδιαφέρουν. Θα το βοηθάτε με το να του παρέχεται ερεθίσματα και ευκαιρίες να αναπτύξει τις ικανότητές του, αλλά και να βρίσκει ευχαρίστηση με πράγματα που κάνει. Ωστόσο, δεν θα το πιέζετε, ούτε θα είστε υπερβολικά απαιτητική για να μη νιώσει ότι χρειάζεται συνεχώς να αποδεικνύει τις δυνατότητές του.

   Ελπίζω να σας βοήθησα!

   Φιλικά,
   Μαριάνθη

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστω πολυ για την αμεση απαντηση σας.Με βοηθησατε πολυ ακριβως σε αυτο που ηθελα.Και παλι σας ευχαριστω πολυ.

   Διαγραφή
 18. Καλησπερα σας θα ηθελα τη γνωμη σας εχω ενα γιο 7 ετων παει α δημοτικου.Ενω στην αρχη καναμε ευχαριστα τις εργασιες στο σχολειο και στο σπιτι τωρα καταλαβαινω οτι αρχιζει και βαριεται.Μιλησα με την δασκαλα του και τις ειπα να τον εχει σε εγρηγορση να μοιραζει τετραδια να σβηνει τον πινακα κλπ.Εχω διαγνωση απο Κεδδυ για επαναφοιτηση νηπιου αλλα η δασκαλα του τμηματος ενταξης που κανει 2 φορες την εβδομαδα μου ειπε οτι η διαγνωση ηταν λαθος γιατι δεν εχει μαθησιακη δυσκολια οπως λεει το κεδδυ.Ξεχασα να αναφερω οτι παει Α Δημοτικου και εκανε 3 χρονια λογοθεραπειες.Επισης η δασκαλα του τμηματος ενταξης μου ειπε οι εργασια και να του βαλει την κανει μια χαρα ενω στην ταξη με την κανονικη δασκαλα οχι.Δεν ξερω πως να φερθω γιατι και στο σπιτι δειχνει να βαριεται να γραφει ενω στην αναγνωση ειναι πολυ ευχαριστος.Συγνωμη αν σας κουρασα θελω μια συμβουλη απο σας ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα σας.

   Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι σωστό και δεν μπορώ να σας δώσω κάποια συγκεκριμένη συμβουλή μέσα από ένα μόνο μήνυμα και χωρίς να έχω δει το παιδί από κοντά. Θα σας πω μόνο ότι μπορείτε να ζητήσετε από κάποιο δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο να εξετάσει το παιδί σας, δεδομένου ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η διάγνωση του ΚΕΔΔΥ. Επίσης, γενική συμβουλή είναι πως η μάθηση πρέπει να γίνεται με μια ποικιλία τεχνικών για να προσελκύεται το ενδιαφέρον όλων των μαθητών. Προφανώς, η δασκάλα του τμήματος ένταξης έχει βρει τον τρόπο που αρέσει στον γιο σας και τον εφαρμόζει. Ζητήστε από τις δύο δασκάλες (τμήμα ένταξης και κανονικό τμήμα) να έχετε μια κοινή συνάντηση, όπου θα συζητήσετε τις εμπειρίες σας και θα κανονίσετε μια κοινή πορεία δράσης ούτως ώστε το παιδί σας να μην βαριέται ούτε στο σπίτι, ούτε στο σχολείο. Τέλος, καλό θα ήταν να σκεφτείτε και την επίσκεψη σε κάποιον συνάδελφο ψυχολόγο ο οποίος θα σας γνωρίσει από κοντά και θα σας προτείνει μεθόδους για να βοηθήσετε το παιδί σας να μην χάνει το ενδιαφέρον του για την μάθηση.

   Ελπίζω να βοήθησα.

   Φιλικά,
   Μαριάνθη

   Διαγραφή
 19. Καλημέρα Μαριάνθη.

  Θα ήθελα να ρωτήσω πού θα μπορούσε ένα παιδί να εξεταστεί σε ένα WISC τεστ. Πρέπει να πάμε σε ΚΕΔΔΥ ή μπορούμε να απευθυνθούμε σε κάποιον ιδιώτη παιδο-ψυχολόγο;
  Ρωτώ και για τα δύο μου παιδιά, 7 και 6 χρονών.
  Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σου,

  Φιλικά, Αφροδίτη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα Αφροδίτη.

   Μπορεί να εξεταστεί σε κάποιο ΚΕΔΔΥ ή σε κάποιο δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο. Ωστόσο, οφείλω να σε ενημερώσω ότι οι λίστες αναμονής συνήθως είναι μεγάλες. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει η εναλλακτική του ιδιώτη ψυχολόγου, όμως, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι η βεβαίωση που θα σου δώσει δεν έχει κάποια επίσημη αξία. Με άλλα λόγια, δεν θα μπορέσεις να την χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε (π.χ. στο σχολείο).

   Ελπίζω να σε βοήθησα.

   Φιλικά,
   Μαριάνθη

   Διαγραφή
 20. Καλησπέρα σας. Είμαι δασκάλα Γ δημοτικού και φέτος στην τάξη μου έχω μαθητή με δείκτη νοημοσύνης 180, όπως με ενημέρωσε η συνάδελφος της ειδικής αγωγής. Είμαι μόλις δύο μέρες στην τάξη, οπότε δεν έχω η ίδια σφαιρική εικόνα. Γνωρίζω μόνο ότι τον παρακολουθεί ψυχολόγος και πως περιμένουμε αποτελέσματα από ΚΕΔΔΥ. Επίσης, δεν έχω προλάβει ακόμα να μιλήσω με την μητέρα. Εσείς τι μου προτείνεται? Πως πρέπει να διαχειριστώ ένα τέτοιο παιδί μέσα στην τάξη? Φαίνεται πολύ ήσυχος, αλλά φοβάμαι ότι θα αρχίσει να βαριέται. Να του δίνω ασκήσεις μεγαλύτερης δυσκολίας ακόμα και μεγαλύτερων τάξεων στα μαθηματικά ας πούμε? Να του φέρω βιβλία ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του ώστε όταν τελειώνει τις εργασίες του να ασχολείται μ' αυτά? Κάποια παζλ ή άλλα εκπαιδευτικά παιχνίδια? Ξέρω ότι έχει αδυναμία στους χάρτες. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα σας.

   Από το μήνυμά σας, φαίνεται πως έχετε αγχωθεί λιγάκι. Το σημαντικότερο όλων είναι να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας. Είναι πολύ νωρίς ακόμη και δεν γνωρίζετε το παιδί. Επομένως, δεν γνωρίζετε και ποια είναι τα ενδιαφέροντά του, αλλά και ο τρόπος διδασκαλίας που προτιμάει.

   Θα σας συμβούλευα αρχικά να μιλήσετε με την μητέρα και να περιμένετε την διάγνωση του ΚΕΔΔΥ. Στην συνέχεια μπορείτε να έρθετε σε επαφή τόσο με την δασκάλα της ειδικής αγωγής όσο και με το ψυχολόγο που το παρακολουθούν, προκειμένου να σας καθοδηγήσουν.
   Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι καλό να ξέρετε πως δεν υπάρχει "βιβλίο οδηγιών". Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό, για αυτό θα ήταν καλύτερο να μάθετε μέσα από το παιδί τι είναι αυτό που χρειάζεται.
   Να έχετε μια όμορφη σχολική χρονιά!

   Φιλικά,
   Μαριάνθη.

   Διαγραφή
 21. Καλημέρα σας,

  Το παιδί μου πάει Β΄δημοτικου φέτος, απο πέρισυ βαριόμαστε στην τάξη, κανουμε φασαρίες, μουντζουρώνουμε τα βιβλία κλπ. Παρουσιάζει τα περισσότερα απο τα γνωρίσματα των χαρισματικών, απο μικρός διάβαζε πριν το νήπιο, εχει πολύ υψηλό λεκτικό επίπεδο. Είμαστε απο πέρισυ παράλληλα με εξωσχολικά βιβλία. Δεν ξέρω αν ειναι χαρισματικός ή "απλώς δουλεμένος" όπως μου είπε η πολύ έμπειρη κατα τα άλλα δασκάλα που έχει. Εαν συνεχίζει και βαριέται και στην Τρίτη πρέπει να το ψάξω? Δεν ξέρω πως πρέπει να τον βοηθήσω. Η δασκάλα μου λέει οτι δεν διαφέρει από τα άλλα παιδιά αλλα νιώθω οτι το λέει απλώς για κρατήσω μια πιο "χαμηλών τόνων συμπεριφορά" γιατι η αλήθεια είναι πως είναι αυθάδης γενικά σε όλους τους δασκάλους που έχει στην τάξη, και το επίπεδο της τάξης ειναι πολύ χαμηλό. Δεν θέλω να στοχοποιηθώ στο σχολείο. Δεν υπάρχει κάποιο τεστ online ώστε να τον βάλω για να δω τι θα καταφέρει?

  Ευχαριστω πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα.

   Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να απευθυνθείτε σε κάποιον ιδιώτη ψυχολόγο ή στα ΚΕΔΔΥ της περιοχής σας και να ζητήσετε κάποια διάγνωση, σχετικά με το επίπεδο νοημοσύνης του παιδιού σας.
   Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν διάφορα τεστ νοημοσύνης, αλλά δεν είναι καθόλου έγκυρα. Το αντίθετο μάλιστα. Πρόκειται για απάτη.
   Ωστόσο, με βάση τα όσα γράφετε είναι δύσκολο να σας απαντήσω αν πραγματικά πρόκειται για χαρισματικό παιδί ή όχι. Ίσως θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας και την άποψη της δασκάλας και να περιμένετε λίγο ακόμη πριν κάνετε το επόμενο βήμα.

   Φιλικά,
   Μαριάνθη

   Διαγραφή
 22. Σας ευχαριστω πολύ για την απάντηση, μάλλον θα περιμένω να τελειώσει και η Δευτερα παράλληλα με άλλα βιβλία και στην Τρίτη θα κάνω επίσκεψη στο ΚΕΔΔΥ απλώς για να μην αναρωτιέμαι και να ξέρω πως θα το χειριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την προσπαθειά σας.Είμαι μητέρα ενός κοριτσίου 2μιση ετών.Από πολύ νωρίς ήταν αρκέτά μπρόστά σε όλους τους αναπτυξιάκούς τομείς.10 μηνων περπάτησε ενώ στεκόταν απο τους 8, 11 μηνών με εξέπληξε όταν στοίβαξε κονσερβες απο γάλα σε ύψος πάνω απο το κέφάλι της.15 μηνων ηξερε το πατερ ημων, πανω απο 10 παιδικά τραγουδάκια ενω μόλις 17 μηνων αναγώριζε αρι8μόυς και γράμματα,.Στα 2 της χρόνια γνώριζε ολα τα χρώματα, ανοιχτά και σκούρα αλλά και ποια χρώματα αναμυγνύουμε για να προκύψει ένα τρίτο, την αλφαβήτα, λίγα Αγγλικα, καπου στις 15 χώρες πάνω στην υδρόγειο και άλλες τόσες σημαίες ενώ έφτιαχνε παζλ 35 κομμάτιων.Να επισήμάνω ότι ποτε δεν την πίεσα και ό,τι της εδέιξα ήταν μέσα από το παιχνίδι και αφού έβλεπα ότι της αρέσει.Μέχρι εκέι έιχα αρκετά σημάδια ότι πρόκειται για ένα παιδί αναπτυγμένης ευφυίας.Τότε όμως αναγκαστήκαμε να τη στείλουμε στον παιδικό σταθμό και άρχισαν τα προβλήματα.Πλέον δεν αναγνωρίζω το παιδί μου.Έχει αντίδραση στα πάντα όταν είναι στο σπίτι και όταν βρίσκεται στον παιδικό είναι μονίμως ανήσυχη, δεν κάθεται στην καρέκλα πάνω απο πέντε λεπτά και γενικά δεν εντάσσεται στην ομάδα οπως τα υπόλοιπα παιδάκια.Επιπλέον έχει αρχίσει να μη μιλάει καθάρα και να μιμέιται τα μικρότερα παιδάκια.Η παιδιατρος μου είπέ ότι είτε το παιδί μου βαριέται έιτε πασχει απο ΔΕΠΥ..Στον παιδίκο αρνούνται να της αλλάξουν τμήμα με τη δικαιολογία ότι ίσως υπάρξει κάτι που δεν θα μπορεί να καταφέρει και να νιώσει μειονεκτικά.Να σας πω ότι τώρα στα 2μιση μπορεί και γράφει και καποια γράμματα όπως το α, γ, δ, θ, ι, λ, ν,ο,π,ρ,τ,φ,χ.Τι παράπάνω να κάνει ένα παιδάκι που είναι ένα χρόνο μεγαλύτερο πια;;Δεν ξέρω τι να κάνω και έχω ανησυχήσει πολύ.Πιστεύετε ότι πρέπει να δούμε κάποιον αναπτυξιολογο,να απευθυνθούμε κάπου αλλού ή να ζητήσουμε επίμονα την αλλαγή τμήματος;;Ευχαριστώ εκ των προταίρων για τον χρόνο σας.

  Φιλικά
  Μαρίνα  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα σας.

   Καταρχήν, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση.

   Όπως καταλαβαίνετε, μέσα από ένα σχόλιο δεν μπορεί να γίνει διάγνωση όσο περιγραφική και αν είστε. Θα σας επιστήσω την προσοχή σε ένα μόνο σημείο. Τα περισσότερα παιδιά στην ηλικία της κόρης σας είναι σαν σφουγγάρια: απορροφούν οποιαδήποτε γνώση αμέσως. Χωρίς να θέλω να αποκλείσω την πιθανότητα χαρισματικότητας σας λέω ότι συμβαίνει και αυτό. Επιπλέον, ο παιδικός σταθμός αποτελεί τον πρώτο φορέα κοινωνικοποίησης του παιδιού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές να αλλάζει η συμπεριφορά και ο χαρακτήρας του είτε θετικά, είτε αρνητικά. Επομένως, για αρχή θα σας πρότεινα να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να έχει επηρεαστεί από τις συνθήκες του σχολείου. Π.χ. να βρίσκεται σε ένα τμήμα με ζωηρό παιδιά ή με παιδαγωγούς αδιάφορους. Συζητήστε με την διεύθυνση και εκφράστε τις ανησυχίες σας. Αν δείτε ότι η κατάσταση συνεχίζετε, ενώ τόσο εσείς όσο και οι δασκάλες έκαναν ότι μπορούσαν για να βελτιώσουν τις συνθήκες, τότε θα μπορούσατε να απευθυνθείτε σε κάποιον συνάδελφο ψυχολόγο.

   Φιλικά,
   Μαριάνθη

   Διαγραφή
 24. Καλή σας μέρα. Είμαι σε αναζήτηση του πως μπορεί ένα παιδί να χαρακτηριστεί ως χαρισματικό και να λάβει ίσος περισσότερη σημασία από το εκπαιδευτικό σύστημα. Εχω μία κόρη 6 η οποία έχει διαγνωστεί με δέπυ από το αττικό από τα 5 της.Έχουμε κάνει 1 χρόνο λογοθεραπεία-εργοθεραπεία(λογοθεραπεία γιατί λόγω προβλήματος στα αυτιά δεν μπορεσε να καθαρίσει το σ)και φέτος κάνουμε λογοθεραπεία και συνεδρίες με ψυχολόγο λόγω χειριστικής συμπεριφοράς. Στο σπίτι είναι σα να έχω ένα παιδί στη εφηβεία...ασυγκρατητο με απαίτηση να μαθαίνει για τα πάντα κάθε λεπτομέρεια και εντονη κριτική σκέψη,αντίληψη και αντίλογο. Στο σχολείο,στο κέντρο που κάνει λόγοθεραπειες και στους χώρους δραστηριοτητων της μιλάνε όλοι για ένα τρομερό,καταπληκτικό και απίστευτα έξυπνο παιδί που τους αφήνει όλους άφωνους με τις γνώσεις και το πόσο προχωρημένη είναι. Εδώ θέλω να σας πω οτι δεν ασχολήθηκαμε ποτέ να της μάθουμε κάτι περισσότερο από την ΑΒ! έμαθε να διαβάζει μόνη της,έβλεπε το π και το α και έλεγε πα,με μία ανάγνωση μαθαίνει τα πάντα. Εξαιρετική μνήμη και περιεργεια. Σχολείο βαριέται και το λεει και η δασκαλα της που μου πρότεινε να την κρατησω πίσω στη μάθηση λες και μπορώ! Η δασκάλα που την έχει στο τμήμα ένταξης θα της βγάλει εκτός τμήματος μεχρι τα χριστουγεννα καθως το μονο που μπορεί να κάνει γι αυτή ειναι λιγο να της μάθει να μην μιλάει στη ταξη και να μην σηκωνεται από το θρανιο της. Τι προτείνεται? Μπορεί να κάνουμε και λάθος αλλα σαν γονείς που αντιλαμβανόμασταν τη διαφορετικότητα της απο τα υπολοιπα παιδιά από 1 χρονού θεωρούμε οτι πρεπει αν το ψάξουμε και ίσος και να μην υπάρχει δεπυ στο παιδί,αφου μπορεί να μην φαινεται συγκεντρωμενη αλλά απορροφαει τα πάντα,και μήπως τελικά απλά το μυαλό της δουλευει σε αλλους ρυθμους από τους δικους μας? Θεωρείται πως η αναπτυξιολογος στο αττικο θα μπορούσε να αποφανθει αν προκειται για χαρισματικό παιδι? και μετά από αυτό τι? Θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει κάπου ένα τεστ iq ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλή σας μέρα.
   Δυστυχώς το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει προνοήσει για τα χαρισματικά παιδιά και δεν μπορεί να κάνει τίποτα ως προς αυτά και τις ικανότητές τους.
   Από εκεί και πέρα, εγώ φυσικά και δεν μπορώ να σας πω αν πρόκειται για χαρισματικό παιδί ή παιδί με δεπυ. Θα χρειαστεί να απευθυνθείτε σε κάποιο δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο για να προβείτε σε αξιολόγηση και διάγνωση. Μετά από αυτό δυστυχώς είναι μόνο στο χέρι σας να της προσφέρεται συνεχώς ερεθίσματα και γνώσεις για να αναπτύσσει το δυναμικό της και να μην βαριέται.

   Διαγραφή
 25. Κα Σπουργίτη καλημέρα σας, στο ανωτέρω άρθρο σας για τα χαρισματικά παιδιά είναι σαν να διαβάζω την περιγραφή του γιου μου (10 ετών). Επειδή είστε η πρώτη από την μικρή έρευνα που έχω κάνει η οποία μιλάτε για χαρισματικά παιδιά και όχι απαραίτητα για δεπυ ή προβληματικά παιδιά κλπ., θα ήθελα να ρωτήσω αν εσείς ειδικεύεστε στην συμβουλευτική για τον χειρισμό αυτών των παιδιών ή αν έχετε να μας προτείνετε κάποιο κατάλληλο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο που να υιοθετεί αυτό το σκεπτικό. Θα εκτιμούσα πολύ την βοήθεια σας διότι όπου έχουμε απευθυνθεί δεν έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αποτελεσματικά. Ευχαριστώ πολύ.
  Αν χρειάζεστε το mail μου για να μου επικοινωνήσετε ιδιωτικά κάποια στοιχεία (δικά σας ή άλλων) είναι το εξής : anidrioti@yahoo.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα σας.
   Δεν ασχολούμαι πλέον, λόγω έλλειψης χρόνου, με συμβουλευτική και θεραπεία. Θα μπορούσατε να απευθυνθείτε σε κάποιον ιδιώτη συνάδελφο στην περιοχή σας ή σε δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο της περιοχής σας (έχουν μεγάλη λίστα αναμονής, συνήθως).

   Διαγραφή
 26. Καλησπερα σας και συγχαριτηρια για την ομορφη και ακρως συμβουλευτικη σελιδας σας.


  Θελω να ρωτησω το εξης: η κορη μου εχει καποια πτυχια χορου και διδασκει σε μια σχολη στα Γιαννινα σε αρκετα τμηματα. επειδη εχει μια ιδιαιτερη ευαισθησια στα παιδια με διαφορα προβληματα κινησης ή και νοητικα και θαθελε πολυ να διδαξει χορο και με κινηση και με θεωρια. για να γινει αυτο χρειαζεται ειδικες γνωσεις?
  ευχαριστω πολυ προκαταβολικα
  Μπόμπολη Αλεξάνδρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σίγουρα κάποια εξειδίκευση θα χρειαστεί να κάνει, αλλά δεν έχω γνώσεις επί του θέματος

   Διαγραφή
 27. Καλησπερα σας και συγχαριτηρια για την ομορφη και ακρως συμβουλευτικη σελιδας σας.


  Θελω να ρωτησω το εξης: η κορη μου εχει καποια πτυχια χορου και διδασκει σε μια σχολη στα Γιαννινα σε αρκετα τμηματα. επειδη εχει μια ιδιαιτερη ευαισθησια στα παιδια με διαφορα προβληματα κινησης ή και νοητικα και θαθελε πολυ να διδαξει χορο και με κινηση και με θεωρια. για να γινει αυτο χρειαζεται ειδικες γνωσεις?
  ευχαριστω πολυ προκαταβολικα
  Μπόμπολη Αλεξάνδρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Καλησπέρα σας Κ.Σπουργίτη,
  διάβασα με πολύ ενδιαφέρον το κείμενο που αναρτήσατε για τα χαρισματικά παιδιά στο οποίο με οδήγησε μια συζήτηση που είχα σήμερα με την δασκάλα του γιού μου. Είναι στην πρώτη δημοτικού. Είναι ένα παιδί πολύ ευαίσθητο με χαμηλή αυτοπεποίθηση. Από 4,5 χρονών ξεκίνησε να διαβάζει και το καταλάβαμε όταν άρχισε να διαβάζει τον τιμοκατάλογο σε μια ταβέρνα. Πάντα μου ζητούσε και μου ζητάει ακόμα βιβλία με δραστηριότητες, τα οποία τελειώνει με μανία την ίδια μέρα σε σημείο που αναγκάστηκα να του παίρνω για μεγαλύτερες ηλικίες γιατί τα είχαμε εξαντλήσει όλα. Η ανάγνωσή του είναι σε επίπεδο που διαβάζει κανονικά όλα τα βιβλία. Όντας ακόμη στο νηπιαγωγείο, έφτιαξε δικό του κομιξ και έγραψε σε κάθε σελίδα λεζάντες για τους ήρωές του και έτσι διαπίστωσα ότι είχε μάθει πώς να γράφει. Του αγόρασα ένα βιβλίο με πειράματα και ασχολείται συνεχώς με αυτά. Ξεκινήσαμε μουσική προπαιδεία στα 4 και η δασκάλα του μου έδωσε συγχαρητήρια για το πόσο γρήγορα και καλά είχε μάθει τις νότες (εγώ δεν γνωρίζω μουσική και δεν μπορούσα να τον βοηθήσω). Διαπίστωσα το πόσο προχωρημένος ήταν όταν ξεκίνησε να συνθέτει δικά του μικρά τραγουδάκια και να τα παίζει. Συναρμολογεί lego μόνος του χωρίς τη δική μας βοήθεια που ανταποκρίνονται σε ηλικίες 12 ετών. Αυτά και πολλά άλλα από τα χαρακτηριστικά του (ευτυχώς έχει φίλους και είναι αγαπητός και κοινωνικός, αλλά είναι τελειομανής και πιστεύει πώς είναι συνεχώς ανεπαρκής)μας οδήγησαν στο να σκεφτούμε ότι έχει ανεπτυγμένη εφυία. Όταν πήγα λοιπόν στο σχολείο του σήμερα, η δασκάλα μου είπε ότι είναι πολύ αφηρημένος και χάνεται στον κόσμο του και σαν να πρέπει να τον σκουντήξεις για να τον επαναφέρεις, σαν να είναι μόνιμα ξενυχτισμένος (έτσι τον χαρακτήρισε) το οποίο το βρίσκει πολύ κουραστικό και μου είπε να του μιλήσω. Τον ρώτησα και η απάντησή του ήταν αυτή που περίμενα κατά μια έννοια "βαριέμαι γιατί αυτά που κάνουμε είναι πανεύκολα". Η ίδια βέβαια μου είπε ότι έχει διαπιστώσει ότι οι γνώσεις του είναι κατα πολύ πάνω από τον μέσο όρο και ότι ουσιαστικά δεν μαθαίνει τίποτα καινούριο γιατί ήδη τα ξέρει. Την ρώτησα αν θα πρότεινε να τον πάω σε κάποιο αναπτυξιολόγο αλλά δεν ήξερε τί να μου απαντήσει. Εσείς κατά τη δική σας άποψη, τί θα μου προτείνατε; Δεν ανησυχούσα ποτέ για το παιδί μου στον ακαδημαϊκό τομέα αλλά έτσι όπως μου μίλησε η δασκάλα αισθάνθηκα ότι μπορεί το παιδί μου να έχει κάποιο πρόβλημα και να μην το έχουμε αντιληφθεί.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας και ζητώ συγνώμη για το εκτενές κείμενο.
  Φανή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγώ θα σας πρότεινα να επισκεφτείτε κάποιον ειδικό μόνο αν πιστεύετε ότι τα όποια πιθανόν προβλήματα δυσχεραίνουν την καθημερινότητα του παιδιού σας

   Διαγραφή
 29. Καλησπέρα σας Κ.Σπουργίτη,
  διάβασα με πολύ ενδιαφέρον το κείμενο που αναρτήσατε για τα χαρισματικά παιδιά στο οποίο με οδήγησε μια συζήτηση που είχα σήμερα με την δασκάλα του γιού μου. Είναι στην πρώτη δημοτικού. Είναι ένα παιδί πολύ ευαίσθητο με χαμηλή αυτοπεποίθηση. Από 4,5 χρονών ξεκίνησε να διαβάζει και το καταλάβαμε όταν άρχισε να διαβάζει τον τιμοκατάλογο σε μια ταβέρνα. Πάντα μου ζητούσε και μου ζητάει ακόμα βιβλία με δραστηριότητες, τα οποία τελειώνει με μανία την ίδια μέρα σε σημείο που αναγκάστηκα να του παίρνω για μεγαλύτερες ηλικίες γιατί τα είχαμε εξαντλήσει όλα. Η ανάγνωσή του είναι σε επίπεδο που διαβάζει κανονικά όλα τα βιβλία. Όντας ακόμη στο νηπιαγωγείο, έφτιαξε δικό του κομιξ και έγραψε σε κάθε σελίδα λεζάντες για τους ήρωές του και έτσι διαπίστωσα ότι είχε μάθει πώς να γράφει. Του αγόρασα ένα βιβλίο με πειράματα και ασχολείται συνεχώς με αυτά. Ξεκινήσαμε μουσική προπαιδεία στα 4 και η δασκάλα του μου έδωσε συγχαρητήρια για το πόσο γρήγορα και καλά είχε μάθει τις νότες (εγώ δεν γνωρίζω μουσική και δεν μπορούσα να τον βοηθήσω). Διαπίστωσα το πόσο προχωρημένος ήταν όταν ξεκίνησε να συνθέτει δικά του μικρά τραγουδάκια και να τα παίζει. Συναρμολογεί lego μόνος του χωρίς τη δική μας βοήθεια που ανταποκρίνονται σε ηλικίες 12 ετών. Αυτά και πολλά άλλα από τα χαρακτηριστικά του (ευτυχώς έχει φίλους και είναι αγαπητός και κοινωνικός, αλλά είναι τελειομανής και πιστεύει πώς είναι συνεχώς ανεπαρκής)μας οδήγησαν στο να σκεφτούμε ότι έχει ανεπτυγμένη εφυία. Όταν πήγα λοιπόν στο σχολείο του σήμερα, η δασκάλα μου είπε ότι είναι πολύ αφηρημένος και χάνεται στον κόσμο του και σαν να πρέπει να τον σκουντήξεις για να τον επαναφέρεις, σαν να είναι μόνιμα ξενυχτισμένος (έτσι τον χαρακτήρισε) το οποίο το βρίσκει πολύ κουραστικό και μου είπε να του μιλήσω. Τον ρώτησα και η απάντησή του ήταν αυτή που περίμενα κατά μια έννοια "βαριέμαι γιατί αυτά που κάνουμε είναι πανεύκολα". Η ίδια βέβαια μου είπε ότι έχει διαπιστώσει ότι οι γνώσεις του είναι κατα πολύ πάνω από τον μέσο όρο και ότι ουσιαστικά δεν μαθαίνει τίποτα καινούριο γιατί ήδη τα ξέρει. Την ρώτησα αν θα πρότεινε να τον πάω σε κάποιο αναπτυξιολόγο αλλά δεν ήξερε τί να μου απαντήσει. Εσείς κατά τη δική σας άποψη, τί θα μου προτείνατε; Δεν ανησυχούσα ποτέ για το παιδί μου στον ακαδημαϊκό τομέα αλλά έτσι όπως μου μίλησε η δασκάλα αισθάνθηκα ότι μπορεί το παιδί μου να έχει κάποιο πρόβλημα και να μην το έχουμε αντιληφθεί.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας και ζητώ συγνώμη για το εκτενές κείμενο.
  Φανή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα σας.

   Καταρχάς συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση αλλά για κάποιο λόγο δεν μου εμφάνιζε το σύστημα το μήνυμά σας.
   Σαν τι άλλο δηλαδή υποψιάζεστε ότι μπορεί να έχει το παιδί σας; Πάντως να ξέρετε ότι και με υψηλή ευφυία να διαγνωστεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να του προσφέρει τίποτα

   Διαγραφή
 30. Καλημερα, εχω ενα χαρισματικο παιδι 8 χρονων,φετος του αλαξαμε σχολειο και παει σε ιδιοτικο, ειναι αρκετα ικανοπιημενος ομος βαριεται στην γλωσσα και δεν ξερω τι ερεθιζματα να βρω σε αυτο τον τομεα. Ευχαριστω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα σας.

   Έχει διαγνωστεί το παιδί από κάποιον επίσημο φορέα;
   Ζητήστε από τον εκπαιδευτικό να κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον για να προσελκύσει το ενδιαφέρον του παιδιού

   Διαγραφή
 31. Καλημερα να κανω μια ερωτηση ειμαι φοιτητρια σε ειδικο σχολειο και ειδικα σε παιδια αυτισμό τι πρεπει να προσεξω θα πρεπει να παω να μηλισω με καποιον ειδικο ψυχολογο ? να υπενθυμίσω ότι ειμαι στο β ετος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να υποθέσω ότι κάνετε πρακτική; Θα μιλήσετε με τον επόπτη σας και με τον διευθυντή του σχολείου για αρχή. Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επικοινωνήστε προσωπικά με τους γονείς των παιδιών

   Διαγραφή
 32. Καλημερα να κανω μια ερωτηση ειμαι φοιτητρια σε ειδικο σχολειο και ειδικα σε παιδια αυτισμό τι πρεπει να προσεξω θα πρεπει να παω να μηλισω με καποιον ειδικο ψυχολογο ? να υπενθυμίσω ότι ειμαι στο β ετος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι εννοείται τι πρέπει να προσέξετε; Σε σχέση με ποιο πράγμα; Και για ποιο λόγο θέλετε να απευυνθείτε σε ψυχολόγο;

   Διαγραφή
 33. Καλησπέρα σας
  ο γιος μου 6,5 διαγνωσθηκε με ελαφρυ συνδρομο Ασπεγκερ υψηλης λειτουργικοτητας. Απο το παραπανω αρθρο αλλα και απο αλλα που εχω κοιταξει θα μου ταιριαζε πιο πολυ στο προφιλ του χαρισματικου απο το συνδρομο Απσεγκερ. ειναι μικροσ για το τεστ wisc? ετσι μασ ειπε ο παιδοψυχιατροσ που του εκανε την διαγνωση. Το σχολειο του ομωσ (ιδιωτικο ) δεχτηκε να τον ενταξει σε ειδικο προγγραμμα που εντασσονται αυτα τα παιδια. Να σημειωσω οτι εχει μια ιδιατερη κλιση στα μαθηματικα το επιπεδο του ειναι πολυ πιο πανω απο την ηλικια του και κανει υπολογισμους απεξω συνθετουσ που εμασ μας παιρνει ωρα να τους κανουμε. Γι'αυτον τον λογο στην ταξη παρολο που εχει πολυ καλες επιδοσεις δεν προσεχει καθολου , κανει καραγιοζιλικια και ετσι μπαινει τιμωριες.Εχει προβληματα κοινωνικησ αποκλισησ στην συμπεριφορα του μασ ειπε ο γιατροσ και ελλειψη ενσυναισθησης. Ηθελα να ρωτησω τι ειδους προγραμμα ειναι αυτο?Eιναι το ιδιο για τα χαρισματικα παιδια με τα παιδια με Ασπεγκερ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι διαγνώσεις είναι ένα μεγάλο κομμάτι στον χώρο της ειδικής αγωγής. Καλό είναι να απευθυνθείτε σε κάποιο δημόσιο φορέα και όχι σε ιδιώτες. Το wisc εφαρμόζεται σε παιδιά από 6 χρονών και πάνω αλλά θα κρίνει ο συνάδελφος αν είναι αρκετά ώριμο το παιδί σας για να το κάνει ή αν θα χρειαστεί να κάνει το αντίστοιχο που είναι για παιδιά έως 6 χρονών. Δεν μπορώ να γνωρίζω σε τι πρόγραμμα θέλει το σχολείο σας να εντάξει το παιδί, γιατί είναι ιδιωτικό

   Διαγραφή
 34. Καλησπέρα ο γιος μου είναι 7χρονον θα πάει τώρα β δημοτικού.Ο γιος μου είνα δίγλωσσος τα ελληνικά του είναι πολύ λίγα οπότε όπως καταλαβενετε έχει μείνει πίσω από αλλά παιδάκι.Η δασκάλα του λέει ότι πρέπει να να αξιολογήσουμε το παιδί γιατί θα έχει πρόβλημα στην β δημοτικού θα δισκολευτει πιο πολύ. Εγώ όμως βλέπω ένα πολύ έξυπνο παιδάκι στο σπίτι όχι σε όλα τα πράγματα αλλά σε περισσότερα . Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές συμπεριφέρεται ανηπομανα κάνει κάποια πράγματα που δεν στεγουν με την ηλιακή του αλλά για πιο μικρό παιδάκια όλα τόσα κάνει που λες ένα ώριμο παιδί και έξυπνω είναι λίγο υπερκινητικός αλλά δεν ξέρω αν είναι ο χαρακτήρας του έτσι η έχει δεπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα σας.

   Καλό είναι να ακολουθήσετε τις οδηγίες των εκπαιδευτικών που γνωρίζουν καλύτερα το παιδί και τις ανάγκες του. Δεν είναι ορθό να σας προτείνω κάτι, καθώς δεν γνωρίζω καθόλου το παιδί

   Διαγραφή