Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι

Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι
ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

Special Olympics Αθλητικά Προγράµµατα Μεικτών Οµάδων, Πρόγραµµα Εξάσκησης Κινητικών Δεξιοτήτων & Πρόγραμμα Νεαροί Αθλητές


Παρακάτω θα αναφερθώ εν συντομία σε μερικά ακόμα προγράμματα που προσφέρουν οι Special Olympics.
Αθλητικά Προγράμματα Μεικτών Ομάδων
Tα Αθλητικά Προγράµµατα Μεικτών Οµάδων των Special Olympics επιτρέπουν σε άτοµα µε νοητική αναπηρία (Αθλητές) και άτοµα χωρίς νοητική αναπηρία (Συμπαίκτες) της ίδιας περίπου ηλικίας και αθλητικού επιπέδου, να συµµετέχουν σε µεικτές οµάδες, τόσο στην προπόνηση, όσο και σε αγώνες. Η αντιστοίχιση αυτή καθορίζεται κατά περίπτωση και κατά άθληµα από τους προπονητές των Special Olympics. Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, οι αθλητές των Special Olympics µέσα από τους Μεικτούς Αγώνες αναπτύσσουν τις σωµατικές τους ικανότητες, βελτιώνουν την τεχνική τους και εντάσσονται στο κοινωνικό σύνολο. Η ιδέα του συνδυασµού αθλητών µε νοητική αναπηρία και αθλητών χωρίς νοητική αναπηρία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στα µέσα της δεκαετίας του 1980. Σήµερα, το πρόγραµµα αυτό εφαρµόζεται στα περισσότερα αθλήματα των Special Olympics και οι Μεικτοί Αγώνες αποτελούν ένα σηµαντικό κοµµάτι τόσο των Παγκοσµίων όσο και των Εθνικών και Τοπικών Αγώνων. Τα Αθλητικά Προγράµµατα Μεικτών Οµάδων επιτρέπουν στους Aθλητές των Special Olympics:
• Να µαθαίνουν νέα αθλήµατα
• Να αναπτύσσουν υψηλότερου επιπέδου αθλητικές ικανότητες
• Να αποκτούν νέες αγωνιστικές εµπειρίες
• Να συναισθάνονται τη σηµασία της συµµετοχής τους στο πλαίσιο της οµάδας
με αποτέλεσμα την ενεργό συµµετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες. Η κοινή διαπίστωση µέχρι σήµερα για τα προγράµµατα Μεικτών Οµάδων παγκοσμίως είναι ότι έχουν οδηγήσει στην κοινωνική ενδυνάμωση, τη συνύπαρξη και σε µακροχρόνιες φιλίες µεταξύ των συμμετεχόντων αθλητών. Η πρωτοβουλία για τα Αθλητικά Προγράµµατα Μεικτών Οµάδων πολλές φορές λαµβάνεται από διάφορους κοινωνικούς φορείς όπως σχολεία, αθλητικά σωµατεία και συλλόγους νέων, αποδεικνύοντας έµπρακτα την ευαισθησία µιας κοινότητας στο θέµα της αποδοχής των ατόμων με νοητική αναπηρία.

Πηγή: εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες εδώ, εδώεδώ, εδώ, εδώ και εδώ.


Πρόγραμμα Νεαροί Αθλητές
Το πρόγραμμα «Νεαροί Αθλητές» είναι ένα αθλητικό πρόγραμμα για παιδιά με νοητική αναπηρία, ηλικίας από 2 έως 7 ετών, το οποίο προετοιμάζει τα παιδιά και τις οικογένειές τους ώστε να ενταχθούν στον κόσμο των Special Olympics. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στα σημεία τα οποία είναι κρίσιμα για τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, μέσω μια σειράς κατάλληλων αναπτυξιακά δραστηριοτήτων, σχεδιασμένων ειδικά για μικρά παιδιά και τις οικογένειές τους. Το πρόγραμμα «Νεαροί Αθλητές» στοχεύει στην ενδυνάμωση τόσο της φυσικής κατάστασης όσο και της αυτοεκτίμησης των παιδιών, βοηθώντας τα να αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες για τη μελλοντική συμμετοχή τους σε αθλήματα και για την κοινωνικοποίησή τους πριν από τη συμμετοχή τους σε αγώνες Special Olympics. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος «Νεαροί Αθλητές» είναι οι ακόλουθοι:
Να προσελκύσει παιδιά με νοητική αναπηρία μέσα από αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες και παιχνίδια σχεδιασμένα να προάγουν τη φυσική, γνωστική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
Να καλωσορίσει τα μέλη των οικογενειών των παιδιών με νοητική αναπηρία στο δίκτυο στήριξης των Special Olympics.
Να ενημερώσει σχετικά με τις ικανότητες των παιδιών με νοητική αναπηρία μέσα από συμμετοχή σε ομάδες ένταξης με συνομήλικους, επιδείξεις και άλλες εκδηλώσεις.
Οι «Νεαροί Αθλητές» είναι ένα ευέλικτο πρόγραμμα που μπορεί να λειτουργήσει σε διάφορες μαθησιακές καταστάσεις. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε οι οικογένειες να παίζουν με τους μικρούς αθλητές τους στο σπίτι σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Είναι, επίσης, κατάλληλο για μικρές ομάδες μικρών παιδιών με και χωρίς νοητική αναπηρία σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και σχολεία. Το πρόγραμμα «Νεαροί Αθλητές» περιλαμβάνει διάφορα μέσα για να καθοδηγεί τα μέλη των οικογενειών, τους εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες όταν διεξάγουν δραστηριότητες «Νεαρών Αθλητών» με τα παιδιά, τα αδέλφια, τα ξαδέρφια, τα εγγόνια, τους μαθητές ή τους ασθενείς τους.

Πηγή: εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες: εδώ, εδώ και εδώ.


Πρόγραµµα Εξάσκησης Κινητικών Δεξιοτήτων
Tο Πρόγραµµα Εξάσκησης Κινητικών Δεξιοτήτων (Μotor Activities Training Program - MATP) είναι ένα µοναδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα που απευθύνεται σε:
Άτοµα που συνδυάζουν διανοητική αναπηρία µε κινητική αναπηρία και αδυνατούν, λόγω του επιπέδου των δεξιοτήτων τους και / ή της λειτουργικότητάς τους, να συµµετάσχουν στα επίσηµα αγωνίσµατα των Special Olympics.
Άτοµα µε σοβαρή ή ιδιάζουσα διανοητική αναπηρία που δεν µπορούν να προσαρµοστούν και να κατανοήσουν κανονισµούς, εξαιτίας δυσκολιών συµπεριφοράς, µε αποτέλεσµα να αδυνατούν να συµµετάσχουν στα επίσηµα αγωνίσµατα των Special Olympics.
Το MATP είναι ένα µοναδικό στο είδος του πρόγραµµα άθλησης που δεν αποκλείει κανέναν αθλητή. Είναι σχεδιασµένο να παρέχει εξατοµικευµένα προγράµµατα προπόνησης σε όλους τους αθλητές µε σοβαρές αναπηρίες. Οι δραστηριότητες MATP αντιστοιχούν στα επίσηµα αθλήµατα των Special Olympics. Aυτές οι δραστηριότητες παρέχονται ως σηµείο έναρξης, για το σχεδιασµό εξειδικευµένων προγραµµάτων προπόνησης για κάθε αθλητή. Όσο πιο ορθά εκτελεί ένας αθλητής αυτές τις δραστηριότητες, τόσο περισσότερο πλησιάζει στην απόκτηση των δεξιοτήτων που θεωρούνται απαραίτητες, για τη συµµετοχή του στα επίσηµα αγωνίσµατα χαµηλής ικανότητας των Special Olympics.
Οφέλη για τους αθλητές:
Aυξηµένη σωµατική δραστηριότητα που οδηγεί σε βελτίωση των αδρών και λεπτών κινητικών τους δεξιοτήτων, της καλής φυσικής κατάστασης και της λειτουργικότητάς τους.
Περισσότερες ευκαιρίες για την εκτέλεση αθλητικών δραστηριοτήτων.
Ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης µέσω της απόκτησης περισσότερων ικανοτήτων.
Περισσότερη επαφή µε την οικογένεια µέσω της ενασχόλησης µε το πρόγραµµα.
Περισσότερες ευκαιρίες για τη δηµιουργία φιλίας µε άλλους αθλητές, τις οικογένειές τους και την ευρύτερη κοινότητα.
Οι αθλητές του MATP των Special Olympics µεταφέρουν αυτά τα οφέλη στις καθηµερινές τους δραστηριότητες στο σπίτι, καθώς και στην κοινότητα. Επιπλέον, ενισχύονται οι οικογενειακοί δεσµοί, καθώς τα µέλη της οικογένειας µαθαίνουν να εκτιµούν την ικανότητα του αθλητή τους να λαµβάνει µέρος σε µία αθλητική δραστηριότητα.

Πηγή: εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες: εδώΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου