Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι

Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι
ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ

Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022

Φαρμακοθεραπεία


Αν σας ζητούσαν να αναφέρετε ένα από τα πιο εθιστικά πράγματα στον κόσμο τι θα αναφέρατε; Ενδεχομένως τα ναρκωτικά ή και το αλκόολ. Τα ψυχοφάρμακα, όμως, ίσως να μην τα σκεφτόσασταν...
Συνταγογραφούνται για τα πάντα, από προβλήματα στη μάθηση και τη συμπεριφορά, την ενούρηση, την επιθετικότητα, τη νεανική παραβατικότητα, την εγκληματικότητα μέχρι τον εθισμό στα ναρκωτικά και το κάπνισμα, από την παιδική ηλεκία μέχρι τα βαθιά γεράματα. Το 20% των συνταγών που γράφονται ετησίως στην Ελλάδα, αφορούν ψυχοφάρμακα με μεγαλύτερη συχνότητα αναγραφής από τους παθολόγους.
Ας δούμε όμως λίγο εν συντομία τα είδη και τις επιδράσεις των ψυχοφαρμάκων:
  • Κατασταλτικά φάρμακα
Κατασταλτική θεωρείται οποιαδήποτε ουσία αναστέλλει κάποιες πλευρές της δραστηριότητας του κεντρικού νευρικού συστήματος. Παραδείγματα είναι τα βαρβιτουρικά, τα αγχολυτικά ή ηρεμιστικά και οι βενζοδιαζεπίνες. 
  • Βαρβιτουρικά
Ουσία από την ομάδα των κατασταλτικών του κεντρικού νευρικού συστήματος. Χρησιμοποιούνται ως αντιεπιληπτικά, αναισθητικά, ηρεμιστικά, υπνωτικά και ως αγχολυτικά. Η οξεία και η χρόνια χρήση προκαλεί αποτελέσματα παρόμοια με εκείνα του οινοπνεύματος. Τα βαρβιτουρικά προκαλούν όλο το φάσμα των διαταραχών από χρήση ουσιών, όπως μέθη, διαταραχή της ικανότητας συγκέντρωσης, μνήμης και συντονισμού, ευμετάβλητη ψυχική διάθεση, στερητικό σύνδρομο κ.α. Τα βαρβιτουρικά έχουν αντικατασταθεί σε πολλές περιπτώσεις από τις βενζοδιαζεπίνες.
  • Βενζοδιαζεπίνες 
Χρησιμοποιούνται για άγχος, νευρικότητα, αυπνία. Οι βενζοδιαζεπίνες διαφοροποιούνται ανάλογα τη κατασταλτική τους δράση. Έτσι, δρουν είτε ως αγχολυτικά/ηρεμιστικά (σε μικρές δόσεις, στη διάρκεια της μέρας), είτε ως υπνωτικά (σε μεγαλύτερη δόση το βράδυ), είτε ως μυοχαλαρωτικά, αντιεπιληπτικά και αντισπασμωδικά. Παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό σωματικής και ψυχολογικής εξάρτησης.
  • Αντικαταθλιπτικά
Χορηγούνται για την αντιμετώπιση καταθλιπτικών διαταραχών, διαταραχών πανικού, μετατραυματικού στρες, γενικευμένης αγχώδους διαταραχής κ.α. Οι ασθενείς παρουσιάζουν βελτίωση μετά από μερικές εβδομάδες (2-4). Όταν κάποιος ξεκινήσει τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα ή αυξήσει τη δόση αυτών, είναι πιθανό να αυξηθεί ο κίνδυνος τάσης αυτοκτονίας. Η μείωση και η διακοπή τους πρέπει να γίνεται σταδιακά, για την αποφυγή ανεπιθύμητων παρενεργειών.
  • Ηρεμιστικά
Ο όρος ηρεμιστικό αναφέρεται σε κάθε φάρμακο που χρησιμοποιείται για να αντιμετωπίζονται αγχώδεις διαταραχές. Τα ηρεμιστικά έχουν κατασταλτική επίδραση στις ψυχοκινητικές λειτουργίες, χωρίς να επηρεάζουν, εκτός από πολύ υψηλές δόσεις, τη συνείδηση και τη σκέψη. Η μακροχρόνια χρήση τους οδηγεί σε περιστατικά αμνησίας, ανικανότητα να εκτελέσουν πολύπλοκες εργασίες και αυξημένο χρόνο αντίδρασης. Σε πολύ μεγάλες δόσεις είναι πιθανό να οδηγήσουν σε κώμα και σε θάνατο.
  • Αντιψυχωσικά-νευροληπτικά-μείζονα ηρεμιστικά φάρμακα
Χρησιμοποιούνται για ψύχωση, σχιζοφρένεια, μανία, ψυχωτική κατάθλιψη, σχιζοειδή διαταραχή, διπολική διαταραχή. Χρειάζονται αρκετές εβδομάδες ώστε να δράσουν και συνήθως χορηγούνται για 1-2 χρόνια.
  • Σταθεροποιητές ψυχικής διάθεσης 
Χρησιμοποιούνται για τη μείωση σοβαρών αλλαγών της ψυχικής διάθεσης, πρόληψη επανεμφάνισης, μείωση της νευρικότητας και της επιθετικότητας, διπολική διαταραχή και κατάθλιψη. Η απότομη διακοπή οδηγεί σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Ενεικτικός κατάλογος ψυχοφαρμάκων:
ΦΑΡΜΑΚΟ      ΟΥΣΙΑ             ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ       ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ABILIFY Αριπιπραζόλη      ABILIFY           Αντιψυχωσικό
ALOPERIDIN  Αλοπεριδόλη    ALOPERIDIN   Αντιψυχωσικό
ANAFRANIL  Κλομιπραμίνη    ANAFRANIL   Αντικαταθλιπτικό
ATARAX Υδροξιζίνη      ATARAX           Αντιϊσταμινικό /Αγχολυτικό
ATIVAN          Λοραζεπάμη         TAVOR           Αγχολυτικό
AZAPIN           Μιρταζαπίνη        REMERON    Αντικαταθλιπτικό
BERGAMOL    Βουσπιρόνη         BESPAR           Αγχολυτικό
BESPAR            Βουσπιρόνη         BESPAR            Αγχολυτικό
BRINTELLIX    Βορτιοξετίνη BRINTELLIX    Αντικαταθλιπτικό
CENTRAC    Πραζεπάμη         CENTRAC    Αγχολυτικό
CERTORUN    Σερτραλίνη        ZOLOFT           Αντικαταθλιπτικό
CIPRALEX  Εσκιταλοπράμη CIPRALEX      Αντικαταθλιπτικό
CIPRANED    Σιταλοπράμη SEROPRAM      Αντικαταθλιπτικό
CIRCADIN     Μελατονίνη CIRCADIN      Υπναγωγό
CITALOPRAM    Σιταλοπράμη  SEROPRAM       Αντικαταθλιπτικό
CLONOTRIL     Κλοναζεπάμη CLONOTRIL       Αγχολυτικό
CYMBALTA      Ντουλοξετίνη CYMBALTA       Αντικαταθλιπτικό
DEPRERAM       Μιρταζαπίνη REMERON       Αντικαταθλιπτικό
DEPREVIX        Βενλαφαξίνη   EFEXOR      Αντικαταθλιπτικό
DESYREL       Τραζοδόνη TRITTICO       Αντικαταθλιπτικό
DORM               Λοραζεπάμη  TAVOR               Αγχολυτικό
DULOXETINE     Ντουλοξετίνη    CYMBALTA Αντικαταθλιπτικό
DUMYROX        Φλουβοξαμίνη   DUMYROX          Αντικαταθλιπτικό
EFEXOR XR          Βενλαφαξίνη        EFEXOR         Αντικαταθλιπτικό
ENLIFT               Εσκιταλοπράμη CIPRALEX      Αντικαταθλιπτικό
ENTACT               Εσκιταλοπράμη CIPRALEX  Αντικαταθλιπτικό
EPILYD                 Σερτραλίνη          ZOLOFT  Αντικαταθλιπτικό
EPSILAT         Βουσπιρόνη        BESPAR          Αγχολυτικό
ESCITALOPRAM Εσκιταλοπράμη CIPRALEX     Αντικαταθλιπτικό
ESPOZA              Εσκιταλοπράμη         CIPRALEX Αντικαταθλιπτικό
ETIAPIN          Κουετιαπίνη          SEROQUEL    Αντιψυχωσικό
FRISIUM         Κλοβαζάμη          FRISIUM       Αγχολυτικό
GALOPRAN           Σιταλοπράμη          SEROPRAM       Αντικαταθλιπτικό
GEODON          Ζιπρασιδόνη              GEODON       Αντιψυχωσικό
HALCION            Τριαζολάμη          HALCION         Υπναγωγό
HIPNOSEDON Φθοριονιτραζεπάμη    HIPNOSEDON Υπναγωγό
IMOVANE           Ζολπικλόνη             IMOVANE         Υπναγωγό
INVEGA                 Παλιπεριδόνη              INVEGA        Αντιψυχωσικό
LADOSE            Φλουοξετίνη       LADOSE       Αντικαταθλιπτικό
LANAMONT          Βουσπιρόνη                BESPAR          Αγχολυτικό
LEPONEX             Κλοζαπίνη               LEPONEX Αντιψυχωσικό
LEXOTANIL          Βρωμαζεπάμη       LEXOTANIL Αγχολυτικό
LORAZEPAM Λοραζεπάμη                 TAVOR          Αγχολυτικό
LOXAPIN           Βουσπιρόνη               BESPAR           Αγχολυτικό
LYRICA                 Πρεγκαμπαλίνη       LYRICA            Αγχολυτικό
MELOCIN          Βενλαφαξίνη               EFEXOR        Αντικαταθλιπτικό
MEMOMAX            Βενλαφαξίνη        EFEXOR        Αντικαταθλιπτικό
MINITRAN    Αμιτρυπτιλίνη & Περφαιναζίνη MINITRAN Αντικαταθλιπτικό/Αντιψυχωσικό
MIRTAPIL       Μιρταζαπίνη             REMERON Αντικαταθλιπτικό
MIRTAZAPINE Μιρταζαπίνη             REMERON Αντικαταθλιπτικό
MOLIPAXIN       Τραζοδόνη              TRITTICO         Αντικαταθλιπτικό
MOTOFEN        Μιρταζαπίνη             REMERON Αντικαταθλιπτικό
NEUROSEDINE Σερτραλίνη               ZOLOFT          Αντικαταθλιπτικό
NORAFEXIN         Βενλαφαξίνη                 EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
NOTORIUM          Βρωμαζεπάμη       LEXOTANIL Αγχολυτικό
NOVHEPAR         Λοραζεπάμη                    TAVOR Αγχολυτικό
NOZINAN     Λεβομεπρομαζίνη        NOZINAN Αντιψυχωσικό
OLANSEK           Ολανζαπίνη               ZYPREXA Αντιψυχωσικό
PAROXETINE Παροξετίνη               SEROXAT Αντικαταθλιπτικό
PAROXIA          Παροξετίνη               SEROXAT Αντικαταθλιπτικό
PASCALIUM        Βρωμαζεπάμη             LEXOTANIL Αγχολυτικό
PRAMITAL         Σιταλοπράμη            SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
PREFUCET         Σιταλοπράμη            SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
PREXAT                  Παροξετίνη              SEROXAT         Αντικαταθλιπτικό
QUEPIN                  Κουετιαπίνη             SEROQUEL Αντιψυχωσικό
QUETIAPINE Κουετιαπίνη             SEROQUEL Αντιψυχωσικό
RATICE                Εσκιταλοπράμη     CIPRALEX Αντικαταθλιπτικό
REAGILA         Καριπραζίνη               REAGILA Αντιψυχωσικό
REMERON        Μιρταζαπίνη            REMERON         Αντικαταθλιπτικό
RENEVIL       Σιταλοπράμη           SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
RISPERDAL         Ρισπεριδόνη            RISPERDAL Αντιψυχωσικό
SATURNIL       Αλπραζολάμη             XANAX          Αγχολυτικό
SAXIB               Μιρταζαπίνη             REMERON Αντικαταθλιπτικό
SEROLUX      Σερτραλίνη               ZOLOFT         Αντικαταθλιπτικό
SEROPIN       Κουετιαπίνη            SEROQUEL Αντιψυχωσικό
SEROPRAM      Σιταλοπράμη            SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
SEROQUEL        Κουετιαπίνη             SEROQUEL Αντιψυχωσικό
SEROR               Σιταλοπράμη            SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
SEROSMINE        Βενλαφαξίνη                 EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
SEROTYP      Σερτραλίνη                  ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
SEROXAT       Παροξετίνη                SEROXAT Αντικαταθλιπτικό
SERTRAL      Σερτραλίνη                   ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
SERTRALINE Σερτραλίνη                   ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
SOLBEN         Παροξετίνη               SEROXAT Αντικαταθλιπτικό
SOLIAN                  Αμισουλπρίδη          SOLIAN Αντιψυχωσικό
SONATA                Ζαλεπλόνη                 SONATA         Υπναγωγό
SPRAVATO          Κεταμίνη             SPRAVATO Αντικαταθλιπτικό
STEDON        Διαζεπάμη                 STEDON Αγχολυτικό
STILNOX        Ζολπιδέμη               STILNOX        Υπναγωγό
STRESSIGAL Βουσπιρόνη                BESPAR         Αγχολυτικό
SYCREST           Αζεναπίνη                SYCREST Αντιψυχωσικό
TALOSIN         Σιταλοπράμη           SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
TAVOR                 Λοραζεπάμη                  TAVOR         Αγχολυτικό
TIAQUEL          Κουετιαπίνη            SEROQUEL Αντιψυχωσικό
TITUS                 Λοραζεπάμη                  TAVOR         Αγχολυτικό
TRANKILIUM Λοραζεπάμη                 TAVOR         Αγχολυτικό
TRANXENE          Κλοραζεπάτη           TRANXENE Αγχολυτικό
TRITTICO          Τραζοδόνη             TRITTICO      Αντικαταθλιπτικό
UMOLIT         Βουσπιρόνη               BESPAR       Αγχολυτικό
VALDOXAN         Αγομελατίνη             VALDOXAN Αντικαταθλιπτικό
VELPINE XR          Βενλαφαξίνη                 EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
VEN-FAX         Βενλαφαξίνη                 EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
VENLAFAXINE Βενλαφαξίνη                 EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
VENLAXIN           Βενλαφαξίνη                 EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
WELLBUTRIN XR Βουπροπιόνη     WELLBUTRIN Αντικαταθλιπτικό
XADEVIL            Βενλαφαξίνη       EFEXOR         Αντικαταθλιπτικό
XANAX                   Αλπραζολάμη        XANAX         Αγχολυτικό
XERISTAR             Ντουλοξετίνη   CYMBALTA Αντικαταθλιπτικό
XOLTIVA              Ολανζαπίνη       ZYPREXA  Αντιψυχωσικό
YENTREVE            Ντουλοξετίνη    CYMBALTA Αντικαταθλιπτικό
ZACALEN              Βενλαφαξίνη         EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
ZANIPRAM               Σιταλοπράμη     SEROPRAM Αντικαταθλιπτικό
ZAREDROP             Βενλαφαξίνη         EFEXOR Αντικαταθλιπτικό
ZOLARAM               Αλπραζολάμη           XANAX Αγχολυτικό
ZOLOFT                       Σερτραλίνη          ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
ZOLOTRIN             Σερτραλίνη                  ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
ZORTAL                   Σερτραλίνη          ZOLOFT Αντικαταθλιπτικό
ZYBAN                      Βουπροπιόνη WELLBUTRIN Αντικαταθλιπτικό
ZYPREXA              Ολανζαπίνη       ZYPREXA Αντιψυχωσικό
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου