Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι

Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι
ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ, ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Εμπορία ανθρώπων και αναπηρία


Η 30η Ιουλίου έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων με πρωτοβουλία του ΟΗΕ. Τα θύματα εμπορίας ανθρώπων μπορεί να αναπτύξουν αναπηρίες από κακοποίηση στα χέρια των διακινητών τους και τα άτομα με αναπηρίες μπορεί να γίνουν στόχοι διακινητών, επειδή είναι ευάλωτα. Πολλές ομάδες εργασίας για την εμπορία ανθρώπων παραλείπουν να προσδιορίσουν αυτόν τον παράγοντα κινδύνου ή αποτυγχάνουν να λάβουν μέτρα για τα άτομα με αναπηρία.
        Η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων ορίζει την εμπορία ανθρώπων ως ένα συνδυασμό τριών στοιχείων: Μια ενέργεια: στρατολόγηση, μεταφορά, μετακίνηση, υπόθαλψη ή παραλαβή ατόμων. Με τη χρήση συγκεκριμένων μέσων: απειλή ή χρήση βίας ή άλλες μορφές εξαναγκασμού, απαγωγή, απάτη, εξαπάτηση, κατάχρηση εξουσίας ή μιας ευάλωτης θέσης ή, παροχής ή είσπραξης χρημάτων ή ωφελημάτων, για να επιτευχθεί η συναίνεση του ατόμου που έχει τον έλεγχο ενός άλλου ατόμου. Με σκοπό την εκμετάλλευση: κατ’ ελάχιστο, την εκμετάλλευση της πορνείας άλλων ή άλλων μορφών σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την καταναγκαστική εργασία ή παροχή υπηρεσιών, τη δουλεία ή πρακτικές παρεμφερείς με τη δουλεία, τη σκλαβιά ή την αφαίρεση οργάνων.
        Τα άτομα με αναπηρία είναι ευάλωτα στο φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων για ποικίλους λόγους. Συχνά βασίζονται σε άλλους για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Ως αποτέλεσμα, αυτοί οι φροντιστές έχουν ευκαιρίες να τα διακινήσουν. Επίσης, μπορεί να γίνουν υποτακτικά στους φροντιστές τους, επειδή εξαρτώνται πολύ από αυτούς. Αυτή η μαθημένη συμπεριφορά κάνει την μεταξύ τους σχέση άνιση ενώ συχνά παρουσιάζεται ως φυσιολογική. Τα άτομα με αναπηρία μπορεί να ζουν μια απομονωμένη ζωή και να λαχταρούν τη φιλία. Εξαιτίας αυτής της ανάγκης, μπορεί να πειστούν να κάνουν οποιοσδήποτε σεξουαλικές πράξεις και με τον οποιοδήποτε, εάν τους υποσχεθούν φιλία ή χρήματα ως ανταμοιβή. Μερικά άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να μιλήσουν καθαρά ή απαιτούν συσκευές επικοινωνίας ή διερμηνείς για να γνωστοποιήσουν τις ανάγκες τους. Επομένως δεν μπορούν να ζητήσουν άμεσα και εύκολα βοήθεια. Λόγω του αγγίγματος που συνοδεύει την προσωπική φροντίδα και τις ιατρικές διαδικασίες, τα άτομα με αναπηρία μπορεί να απευαισθητοποιηθούν στο μη ηθικό άγγιγμα ή/και να μην είναι βέβαιοι για το εάν έχουν το δικαίωμα να εναντιωθούν και να αναφέρουν το ανεπιθύμητο άγγιγμα. Δεν έχουν πληροφορίες και δεν κατανοούν τι συνιστά έγκλημα και ποια είναι τα δικαιώματά τους ως θύματα εγκλημάτων. Τα άτομα με αναπηρίες μπορεί να μην γίνονται πιστευτά αν αναφέρουν κακοποίηση και βία, ειδικά στις περιπτώσεις της νοητικής υστέρησης. Δεν έχουν άμεση επαφή με το δικαστικό και αστυνομικό σύστημα, εξαιτίας φυσικών εμποδίων προς και εντός των κτιρίων.
        Τα θύματα που παρουσιάζουν σοβαρό τραύμα ή ψυχική ασθένεια μπορεί να αρνηθούν τη βοήθεια και μπορεί να μην είναι σε θέση να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του προγράμματος ή να ακολουθήσουν σχέδια και οδηγίες υπηρεσίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να χρειάζονται εξειδικευμένη υποστήριξη για να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες σε αυτά τα θύματα. Η δημιουργία σχέσεων με ψυχιάτρους και συμβούλους που κατανοούν τις μοναδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία είναι μια εξαιρετική στρατηγική για την κάλυψη αυτών των αναγκών. 
        Όσοι εργάζεστε με θύματα με αναπηρίες, μιλήστε απευθείας στο θύμα χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα που δεν είναι γεμάτη με οργανωτική ορολογία. Δώστε χρόνο για να κάνετε ερωτήσεις και επαναλάβετέ τις όταν χρειάζεται. Επίσης, να είστε έτοιμοι να δώσετε επιπλέον χρόνο στο θύμα για να απαντήσει σε ερωτήσεις, ιδιαίτερα στα θύματα με γνωστικές αναπηρίες. Προσπαθήστε να δημιουργήσετε μια ενοποιημένη διαδικασία για την παράδοση των υπηρεσιών. Επίσης, παρέχετε απαραίτητα βοηθήματα όταν χρειάζεται και αφαιρέστε δομικά και αρχιτεκτονικά εμπόδια επικοινωνίας στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις όπου είναι άμεσα εφικτά ή παρέχετε εναλλακτικά μέτρα εάν τα εμπόδια δεν μπορούν να αφαιρεθούν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου